Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

11 decembrie 2018

Ziua Centrului EUROPE DIRECT şi a voluntarilor săi


centrul_europe_direct_aniversareJoi, 15 septembrie, Centrul EUROPE DIRECT a sărbătorit voluntarii în contextul dedicat „Anului European al Voluntariatului”. Manifestările prilejuite cu această ocazie au început cu o conferinţă de presă în care s-a discutat despre realizările Centrului EUROPE DIRECT şi despre programul ma­ni­festărilor ce s-au desfăşurat pe parcursul întregii zile. De asemenea, s-a vorbit şi des­pre proiectele viitoare ale Centrului. La această conferinţă au participat şi invitaţi de seamă ai Bibliotecii: Veronica şi David Bar­ker, reprezentanţi ai Corpului Păcii, Irina Săn­dulescu, coordonator regional Irex şi Elena Ramona Şinca, coordonator regional de training.

În deschidere a vorbit Augustina Sanda Constantinescu, directorul Bibliotecii Jude­ţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, care a vorbit despre Centrul EUROPE DIRECT: „Ne aflăm într-un spaţiu de sărbătoare, într-o zi de sărbătoare, pentru că astăzi este mar­ca­tă ziua Centrului Europe Direct şi a volun­ta­rilor săi. Dana, ca şi Luminiţa, sunt aici de faţă şi ele sunt sufletului proiectului Europe Direct, dar sunt sigură că n-ar fi putut să realizeze tot ce s-a realizat până acum în această direcţie fără ajutor. Le sunt aproape şi o serie de colegi, care în mod volun­tar s-au alăturat proiectului şi parti­cipă la diferite acti­vităţi şi mani­festări. S-au făcut paşi im­por­tanţi astfel încât am ajuns în postura de a sărbători „Ziua voluntarilor”. Spuneam, am făcut paşi impor­tanţi în ceea ce priveşte voluntariatul. În România exerciţiul volunta­ria­­tului a fost fracturat, deşi, am avut o bună tra­diţie între cele două războaie mondiale şi avem exemple măreţe; aş putea spune, în istoria României, de voluntari la un moment dat această tradiţie s-a pierdut. Biblioteca noas­tră face eforturi să recupereze con­cep­tul de voluntariat şi activitatea în sine. Am reuşit, zic eu, foarte bine cu tinerii, Dana o să vă spună câte generaţii de voluntari au fost formaţi de Centrul Europe Direct, o să vă spună beneficiile personale ale volun­ta­rilor, deşi era bine să avem aici doi-trei vo­lun­tari ca să ne spună, dar ei sunt la şcoală, despre beneficiile persoanele, formarea ati­tu­dinii, a felului de a gândi şi de a se implica în comunitate şi în tot ceea ce înseamnă ac­ţiu­ne de voluntariat ca şi în mod practic la cele foloseşte reco­man­darea pe care noi le-o dăm atunci când pleacă la studii, mai ales în străinătate. Aşa­dar, La mulţi ani, Centrul EUROPE DIRECT!, felicitări pentru tot ceea ce aţi făcut şi vouă şi voluntarilor, care pe parcursul zilei de astăzi vor avea o serie de mani­fes­tări la care vă invităm”.

centrul_europe_direct_aniversare1De asemenea, Dana Rădulescu, a de­cla­rat: „Pentru că este o zi de sărbătoare, înce­pem cu această conferinţă de presă. Două cuvinte aş vrea să spun pentru invitaţii de la Irex. Centrul EUROPE DIRECT este un proiect al Bibliotecii Judeţene, un proiect de comunicare şi informare europeană cu finanţare 50% a Comisiei Europene prin re­pre­zentanţa din România şi 50% din partea Consiliului Judeţean Vâlcea. La ora 13.00, este o activitate de promovare, mergem prin jurul bibliotecii cu materiale pe care le-am făcut noi, la centru, la ora 14.30, ne întâlnim cu voluntarii pentru a le spune misiunea noas­tră în comunitate, la ora 18.00, este ia­răşi un moment frumos, vă aşteptăm cu mare plăcere dacă vreţi să vă şi distraţi, şi dacă vreţi să vedeţi nişte tineri care au ta­lente diferite, de la muzică, dans, până la scri­mă, sau aţi văzut deja expoziţiile de gra­fică sau cele de pictură, din holul Bibliotecii, pe care le-aţi putut deja admira. Asta este în mare programul nostru. Daţi-mi voie, să vă transmit un foarte frumos mesaj. De ce? Pentru că persoana care l-a scris este o persoană foarte importantă pentru noi, doamna Ioana Marchiş, coordonatoarea naţională a reţelei de centre de informare EUROPE DIRECT din România. Redăm mai jos acest mesaj:

centrul_europe_direct_aniversare2„Stimată Doamnă Director, dragi jurna­lişti, dragi parteneri

Mi-ar fi făcut o deosebită plăcere să vă vorbesc direct, însă motive independente de voinţa mea m-au reţinut în Bucureşti. Dar am ţinut să vă transmit, la această con­fe­rinţă de presă, toată consideraţia mea pen­tru ceea ce aţi făcut de-a lungul timpului pen­tru promovarea valorilor europene, a trans­miterii informaţiilor directe despre ceea ce se întâmplă în Europa către comunitatea lo­cală şi nu în ultimul rând pentru că sunteţi par­teneri ai Centrului EUROPE DIRECT Vâl­cea. Ba chiar un partener privilegiat, după cum ştiu.

Ziua de azi, pe care echipa de mana­ge­ment a intitulat-o Ziua Centrului EUROPE DIRECT şi a voluntarilor săi, poate fi ocazia unui bilanţ de activitate, un prilej de analiză a impactului pe care existenţa Centrului de informare îl are în comunitatea vâlceana sau, poate, o sărbătoare a celor care volun­tariază pentru ED… Oricum ar fi, azi va fi o zi specială. Tocmai de aceea mă bucur că sunteţi aici!

Povestea centrului de informare euro­peană din Rm. Vâlcea începe în primăvara anului 2004, când Biblioteca Judeţeană Vâl­cea devenea partener în derularea unui pro­iect prin care lua fiinţă Centrul Europa. Deşi început ca un proiect pentru un an de zile cu finanţare europeană, datorită entuziasmului şi angajamentului Bibliotecii Judeţene Cen­trul Europa a funcţionat până în 2008 cu re­surse proprii.

După 2007 şi aderarea României la UE, ca în orice stat membru al Europei, şi-n țara noastră s-a înfiinţat o Reţea de Centre de Informare Europe Direct, finanţate de către Comisia Europeană şi cofinanţate de către structurile de la nivel local.

Unul dintre cele 31 de Centre Europe Direct este cel din Rm. Vâlcea, prin cofi­nan­ţarea asigurată de Consiliul Judeţean.

Pentru noi, Reprezentanţa Comisiei Euro­pene din România, reţeaua de centre EUROPE DIRECT sunt partenerii locali în comunicarea locală, asigură vizibilitatea instituţiilor europene la nivel local şi constituie punţile de legătură ale Comisiei Europene cu cetăţenii prin serviciile pe care centrele de informare le realizează.

Tocmai de aceea, pentru noi este foarte importantă relaţia cu presa locală, cu structura-gazdă, cu partenerii din alte reţele.

Dar pentru că azi sărbătorim ziua oa­me­nilor ce muncesc (chiar dacă sunt volun­tari) în ED, pentru noi, Reprezentanţa CE sunt foarte importanţi oamenii din cadrul Cen­trului cu care lucrăm şi care au fost for­maţi de-a lungul celor trei ani pe multiple pla­nuri: comunicare instituţională, manage­ment de proiect, comunicare cu presă, teh­nici de social-media sau prezentarea în me­diul on-line, management de eveniment etc.

Suntem extrem de încântaţi că am reuşit formarea unui reţele puternice, func­ţio­­nale, cu profesionişti ai comunicării, cum îmi place să le spun!

Aş vrea să vă mai reţin atenţia cu câ­teva cuvinte despre Centrul EUROPE DI­RECT Vâlcea. Aici avem una dintre cele mai active centre din România prin prisma nu­mărului mare de evenimente de comu­ni­care, dar şi printr-o implicare masivă a tine­rilor în activităţi de voluntariat pentru centru dar şi pentru comunitate. A fost primul cen­tru de informare din Romania care a func­ţionat într-o bibliotecă judeţeană, cu rezul­tate deosebite.

Avem o echipă implicată, entuziastă, mo­ti­vată, responsabilă. Aş dori, prin inter­me­diul dvs. să felicit echipa de la Vâlcea, pentru progresele şi performanţele atinse, dar să aduc mulţumiri şi cofinanţatorului, pentru sprijinul financiar necesar acordat în implementarea unui proiect de informare şi comunicare europeană la nivel local.

Mi-aş dori din tot sufletul ca autorităţile vâlcene să facă posibilă, şi după 2012, existenţa EUROPE DIRECT în oraşul dumneavoastră. Dar despre ce va fi, veţi afla primii, cu siguranţă, pentru că sunteţi partenerii noştri privilegiali!

Va mulţumesc pentru atenţia acordată şi vă doresc mult succes în activitatea dum­neavoastră şi vă invităm cât mai des să ne fiţi alături!”

Cu prietenie,

Ioana MARCHIŞ,

coordonator naţional al Reţelei de Centre EUROPE DIRECT România

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: