Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

Vâlcea are 133 de rentieri agricoli


Septembrie a adus cu sine şi înche­ierea perioadei în care APIA a vizat carnetele tuturor rentierilor agricoli din judeţ. În intervalul amintit, rentierul agricol trebuia să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de iden­titate în original; document coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiza medicală actualizată,  pen­tru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

„Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul de­ce­sului rentierului, renta datorată aces­tuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în peri­oada de vizare, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA car­netul de rentier al defunctului (se depu­ne obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “defi­nitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor) (original şi copie), B.I/C.I. a moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moşte­ni­tori privind solicitarea şi încasarea ren­tei viagere agricole datorată rentie­rului (original).

Vreau să vă informez că, în perioada 1 martie – 30 august 2013, s-au vizat car­netele de rentier agricol pentru 133 ren­tieri cu o suprafaţă arendată de 246,4483 ha şi o suprafaţă vândută de  235,6341 ha. Suma cuvenită a fost de 35.741,60 euro (159.264, 19 lei), pentru suprafaţa arendată s-au acordat  50 euro / ha iar la  suprafaţa vândută, 100 euro / ha.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatela/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă”, ne-a explicat Adrian Pintea.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: