Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 decembrie 2018

Un nou succes pentru şcoala vâlceană


Şcoala vâlceană a înregistrat un nou succes pe plan naţional la Concursul de literatură şi  jurnalism sportiv intitulat „Un condei numit Fair Play” – ediţia 2011, organizat de Co­mi­tetul Olimpic şi Sportiv Român în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cer­cetării, Tineretului  şi Sportului. Aceas­tă generoasă iniţiativă şi-a propus să descopere şi să valorifice potenţialul creator al elevilor, stimu­lând exprimarea principiilor, idealurilor şi spiritului olimpic, încurajându-i pe aceia care manifestă asemenea preo­cu­pări să le afirme într-un cadru adecvat. Un juriu prezidat de prof. Mina Maria Rusu, inspector general de lim­ba şi literatura română în cadrul M.E.C.T.S., din care au mai făcut par­te Aristotel Bunescu – redactor sportiv Agerpres, Alexandra Dos­pines­cu – masterand Memos – C.I.O. şi Bogdan Burileanu – expert C.O.S.R., a desem­nat pe cei mai valoroşi participanţi la cele trei secţiuni: poezie, proză şi cro­nică/reportaj sportiv, unde s-a concu­rat pe tot atâtea categorii de vârstă: 7-10 ani, 11-14 ani şi 15-18 ani.

În urma deliberărilor care au avut loc în luna octombrie a acestui an,  juriul naţional a acordat prima Menţiu­ne lui Şelaru Leonard Ilie,  la secţiu­nea Proză, categoria de vârstă 15-18 ani. Lucrarea acestuia a produs „o foarte bună impresie asupra organiza­to­rilor şi a juriului” aşa cum reiese din adresa de felicitare pe care C.O.S.R. a remis-o Grupului Şcolar Oltchim din Râmnicu Vâlcea, al cărui elev  a fost tânărul până în vara acestui an. În adresa semnată de către directorul Departamentului educaţie olimpică, sport şcolar şi universitar – fosta mare sportivă Laura Badea Cârlescu –  se mai precizează că acest rezultat nu ar fi putut fi obţinut fără aportul profe­sorilor îndrumători Pană Tiberiu şi Achim Manuela Ioana. Acest rezultat prestigios se adaugă altora, obţinute de către elevi ai acestei unităţi şcolare în ultimii ani, sub coordonarea celor doi profesori. În cadrul festivităţii de pre­miere care a avut loc vineri, 4 no­iem­brie 2011, la noul sediu al C.O.S.R. din Bu­cureşti (situat lângă Arcul de Triumf, într-o clădire moder­nă, inau­gu­rată pe 27 septembrie a.c.), la care au participat şi alte mari spor­tive, pre­cum vâlceanca Ionela Tîrlea, atleta Violeta Beclea Szekely, cano­toa­­rea Angela Alupei, câştigătorului i-au fost înmânate o diplomă şi un premiu.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: