Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

18 noiembrie 2018

Tineri români în sistemul internațional de valori Vâlceanul Ştefan-Dragoş Găitănaru – Excelent la doctorat


Vineri, 29 septembrie 2017, la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, a avut loc un eveniment ştiinţific excepţional. Tânărul Ştefan-Dragoş Găitănaru, în vârstă de 35 de ani, fiu al Râmnicului, şi-a susţinut public teza de doctorat cu tema: „Impactul urban asupra structurilor acvifere”, care constituie rezultatul unor cercetări complexe efectuate în perioada 2009-2017.
Dragoş provine dintr-o distinsă familie de intelectuali (mama învăţătoare şi tatăl ofiţer M.Ap.N.), care le-a asigurat celor doi fii, Cătălin şi Dragoş, o educaţie aleasă. A urmat cursurile primare şi gimnaziale la renumita Şcoală Nr. 10 Râmnicu Vâlcea şi pe cele liceale la Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea, o unitate de prestigiu a învăţământului vâlcean şi românesc, Facultatea de Geografie a Universităţii Bucureşti şi s-a specializat în Hidrologie şi Climatologie. Din 2010 a devenit cercetător la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. A desfăşurat, cu pasiune, o activitate ştiinţifică susţinută. A publicat 30 de articole, a lucrat la 15 contracte de cercetare, majoritatea cu finanţare internaţională, a participat la organizarea a 16 conferinţe etc.
Coordonatorul Ştiinţific al tezei sale de doctorat este prof. univ. dr. ing. Ioan Bica. Din comisie fac parte prof. univ. dr. ing. Loretta Batali, în calitate de preşedinte şi referenţii ştiinţifici prof. univ. dr. Vincent Hallet de la Universitatea Namur din Belgia, prof. univ. dr. Călin Baciu de la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca şi prof. univ. dr. ing. Radu Gogu de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.
În prezenţa unui auditoriu select, numeros, format din cadre didactice universitate, cercetători, membrii familiei doctorandului, foşti colegi de şcoală din Râmnicu Vâlcea, prieteni etc. Dragoş a făcut, timp de o oră, o expunere coerentă, logică şi argumentată a conţinutului lucrării sale. Coordonatorul ştiinţific, toţi referenţii, au apreciat în mod elogios teza de doctorat şi activitatea autorului acesteia. În cele 210 pagini, structurate în 8 capitole, a reuşit să pătrundă în esenţa lucrurilor. Tema abordată are un caracter interdisciplinar şi transdisciplinar, iar nivelul ei ştiinţific este comparativ cu cel al tezelor internaţionale elaborate în domeniu. Autorul a adus extrem de multe contribuţii noi, originale în domeniu. Prezentarea grafică este excepţională, de mare calitate. De asemenea, Dragoş a avut o contribuţie esenţială la întocmirea Hărţii hidrogeologice urbane a municipiului Bucureşti, apreciată ca o realizare de o deosebită importanţă.
Pentru întocmirea lucrării a consultat o bibliografie consistentă, extrem de diversă, ceea ce îi conferă un pronunţat caracter practic, aplicativ, care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Coordonatorul ştiințific, prof. univ. dr. ing. Ioan Bica a apreciat, între altele, că nivelul tezei de doctorat realizată de inginerul Dragoş Găitănaru este comparabil cu nivelul tezelor internaţionale elaborate în domeniu.
Şi prof. univ. dr. Călin Baciu a declarat că este impresionat de faptul că doctorandul a reuşit să pătrundă în profunzimea lucrurilor, pornind de la originea lor şi face o analiză esenţială, fiind un cercetător independent. La rândul său, prof. univ. dr. ing. Radu Gogu a evidenţiat că Dragoş Găitănaru este pionul principal al Centrului de Cercetare Ingineria Apelor Subterane, cu o activitate de anvergură, de nivel mondial. Alături de prof. univ. dr. Vincent Hallet, Dragoş a dialogat în limba engleză.
Concluzia a fost că Ştefan-Dragoş Găitănaru îndeplineşte cu prisosinţă cerinţele pentru a obţine titlul de doctor, iar comisia i-a cordat calificativul „excelent”.
Am participat cu multă bucurie şi satisfacţie la acest eveniment memorabil, în calitate de fost profesor de geografie al lui Dragoş, în şcoala gimnazială, unde făcea parte din elita elevilor noştri. Succesul lui este o mare realizare personală şi o mândrie pentru Râmnic şi pentru judeţul nostru.
Sincere felicitări, Dragoş, şi rezultate remarcabile, în viitor!
Cu multă afecţiune, prof. Gheorghe Pantelimon

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Cultura

%d blogeri au apreciat: