Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Termen prelungit la ajutorul de stat pentru păsări


Adrian-PinteaCa urmare a aprobării Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.239/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul b) păsări, peri­oada de depunere a cererilor este 15 no­iembrie – 19 decembrie 2012, inclu­siv, informează un comunicat oficial de presă al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), semnat de către Adrian Pintea (foto).

„Solicitanţii trebuie să deţină exploa­­taţii comerciale din sectorul de creştere a păsărilor, autorizate sanitar – vete­ri­nar, şi să îşi asume angajamente volun­tar în favoarea bunăstării anima­lelor.

Criterii generale de eligibilitate: deţine autorizaţie/ii sanitar veterinar pentru toate exploataţia/ile comerciale; se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data de 16 octombrie 2012; să respecte cerinţele legale în materie de gestionare, împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 aplicabile terenurile agricole aparţinând solicitantului pre­cum şi activităţilor agricole desfăşurate de către acesta pe toată durata anga­jamentului, de 5 (cinci) ani, după caz.

Cererea de ajutor poate fi com­ple­ta­tă online de către solicitant, prin acce­sarea site-ului http://www.apia.org.ro/. După completarea on-line, cererea se tipăreşte şi se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului”, se mai precizează în documentul amintit.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: