Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 decembrie 2018

Ştefan Smărăndoiu – Magia performanţei sub zodia metodei imperturbabile


coperta_smarandoiuUnul dintre conceptele far, din cărţile far, (Huisqan) este acela al lui Descartes din „Discursul asupra metodei”: metoda, despre care afirma mai târziu Im. Kant, „naşte obiectul”.

R. Descartes a propus în prefaţa unei serii de „eseuri ştiinţifice” (Dioptrica, Meteo­ri­ţii, Geometria) textul cu denominaţia „Discursul” în șase părți, care permit lec­torului să circumscrie segmente desfoliante.

„Bunul simţ este, afirmă Descartes, lucrul cel mai bine împărţit din lume.” Dez­măr­ginirea care-l cuprinde pe Descartes, descriind ştiinţa vremii, îl va duce la aserţiunea: „Să studiezi şi în mine însumi”.

O sintagmă la care trebuie să meditezi: „Seninătatea răgazului, cumulativă ca ştiinţă, summum apoi, de unde politropia geometriei gândirii.

Ar urma „îndoiala metodică”, un parcurs instituitor de sens. Îndoiala aduce o certitu­dine: aceea că cea mai bună certitudine este lipsa certitudinii (în lexeme moderne).

Îndoiala va propune cogito-ul (după cum s-a spus, Descartes nu a scris „Cogito, ergo sum” niciodată).

„Argumentul ontologic” – revelaţiile „imaginarului”/certitudinii despre divinitate.

Demersul lui Descartes este structura de adâncime a ştiinţei de azi, unde expe­rimentul nu este adevărat sau fals, ci are eleuterehia avangardei, de altă structură, dar cu exuberanţa reveurului. Este acest tip de producere ştiinţifică o lovitură frontală împotriva vechii cutume.

Am întreprins acest discurs filosofic ca prolegomene la cartea profesorului Ştefan Smă­răndoiu: „Magia performanţei” (Magia nu­merelor. Metode şi tehnici de rezolvare, Editura „Şcoala cu Ceas”, Rm. Vâlcea, 2010). O carte excelentă despre metodă în cul­tura matematică şi despre „magia nume­relor”.

Volumul este dedicat profesorului Nicolae Vlădescu, căruia Ştefan Smărăn­doiu i-a fost elev.

Este în timp un dialog (cum me ipsum) ştiinţific, cu, evident, tymos, mentor-discipol, Ştefan Smărăndoiu devenind el însuşi, mentor pentru generaţii de elevi.

Nefiind matematician, remarc stilistica semnificatului comunicaţional din deno­mi­naţii şi trimiteri metaferente. În subcapitolul „pătrat supermagic”, de exemplu, întâlnim citarea lui Albrecht Dürer (din timpul – Abu­falia – einsester), interpretat matematic, dar, sublimând, precum, mathesis universalis, hermeneutica din „Melancolia”.

În „Istoria frumuseţii” U. Eco eseizează despre „Frumuseţea magică între secolele XV şi XVI” (Despre conceptul de magie la noi au scris umanişti, dar şi oameni de şti­in­ţă: Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, Horia Roman Patapievici, Andrei Pippidi, Andrei Oişteanu, Mihail Neamţu, iar din celălalt palier: M. Ghica, Ştefan Odobleja, Solomon Mar­cus, Basarab Nicolescu, Ştefan Lupaşcu.).

Subiecţii (elevi, profesori şi nu numai) domnului profesor Şt. Smărăndoiu recep­tând „metatextele” (problemele) propuse îşi construiesc o „forma mentis”, parcursul matematic, intersectând, nu complementar, ci transfrastic, expresivitatea magică şi pătratul supermagic. (Rareori se pot întâlni matematica, literatura, arhitectura, muzica, artele plastice, ironia după Socrate, într-o carte, denotativ spus, memorabilă.)

Volumul profesorului Ştefan Smărăn­do­iu diseminează la fiecare pagină seg­mente carteziene şi taumaturgic subsec­ven­te, tex­tua­lizant indecidabile, în paradigma a ceea ce Derrida numea „garde-fou” (guar­drail).

Substanţialitatea cărţii profesorului Şte­fan Smărăndoiu, laborioasă, originală, inte­ro­gativ-finalizantă, pentru a decela apoi des­chiderile eclatante într-un sistem de gân­dire meticulos focalizat, se desfăşoară, para­frazând, sub zodia metodei impertur­babile.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: