Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Start înscrierii cadrelor didactice în proiectul Leonardo da Vinci


• 14 profesori vâlceni vor pleca la un schimb de experiență, în Marea Britanie

În perioada 26 noiembrie – 7 decembrie, are loc înscrierea partici­pan­ților la proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci, proiect imple­men­tat de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea în parteneriat cu Davison Highschool Worthing, Marea Britanie. Scopul principal al proiectului este realizarea unui cadru adecvat de schimburi didactice în domeniul utili­ză­rii noii tehnologii informaționale și a resurselor online la clasă. Scopul spe­cific al proiectului îl reprezintă for­ma­rea a 14 cadre didactice din învă­ță­mântul preuniversitar vâlcean în do­bândirea de aptitudini și competențe pentru o abordare inovativă a actului de predare. Astfel, participând la un schimb de practici didactice inovative, timp de două săptămâni, într-o școală publică britanică, profesorii au ce învăța.  Davison C of E Highschool for Girls este o şcoală publică din Worthing, Marea Britanie, care școla­rizează elevi cu vârste între 12-17 ani pentru învățământul secundar. În ca­drul școlii activează un număr de 62 de profesori, 23 cadre didactice auxi­liare. Dosarele candidaților se vor de­pune la departamentul Programe euro­pene, în atenția inspectorului Ro­xana Laura Călina. Fiecare dosar de candidatură va trebui să cuprindă următoarele documente: Cerere de îns­criere adresată domnului inspector școlar general; Scrisoare de moti­va­ție; Adeverință eliberată de unitatea școlară unde cadrul didactic este încadrat; *În adeverință se va spe­ci­fica aria curriculară (materia predată), statutul (titular, suplinitor sau deta­șat), vechimea la catedră și gradul didac­tic; Copie carte de identitate; Ade­ve­rință medicală “apt sănătos pentru predare în învățământ de masă”; Ade­verință, diplomă sau certificat par­ticipare curs AEL, IT, ECDL; DVD cu o lecție multimedia conform spe­cia­lizării; Copie certificat grade didactice.

Criteriile de selecție sunt: Profe­sor titular în învățământul vâlcean care  să reprezinte arii curriculare pre­cum: științe, om și societate, tehno­logii, limbă și comunicare; Profesori care au cel puțin un curs de formare acreditat ca IT, AEL sau ECDL; Cunoș­tințe medii de limba engleză; Adaptabilitate la un program de lucru prelungit; Apt sănătos pentru predare în învățământul de masă.

Selecția participanților va avea loc în data de 19 decembrie, ora 13.00, la sediul IȘJ Vâlcea. Candidații declarați admiși vor participa, în peri­oada 18-31 martie 2013, la un curs de formare care se va desfășura în Ma­rea Britanie. Număr de locuri: 14. Pro­be­le de concurs și bibliografia afer­en­tă vor fi anunțate ulterior.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: