Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 decembrie 2018

Soluţii pentru redeschiderea grădiniţei de la Băbeni


vladoiu_aurel1• parlamentarul PSD din zona Horezu a găsit sponsori pentru a rezolva problema „grădinarilor”

Deputatul Aurel Vlădoiu, prim-vicepre­şe­dintele PSD Vâlcea, apreciază că în­tâl­nirea de zilele trecute, la care au fost in­vi­taţi cei 72 de primari USL din judeţul nos­tru, a fost una reuşită şi eficientă, repre­­zen­tând primul pas important în for­mu­larea unei strategii coerente şi fără cu­sur în pers­pectiva alegerilor de anul viitor. Par­la­mentarul social-democrat a participat şi la reuniunea zonală organizată la Gali­cea, la care au participat mai mulţi primari şi lideri locali PSD, PNL şi PC. „De acum îna­inte, astfel de întâlniri vor avea loc perio­dic, în toate zonele judeţului”, a anunţat Vlădoiu.

Deputatul PSD a participat la sfârşitul săptămânii trecute şi la deschiderea Festi­va­lului Naţional „Lăutarul”, de la Dră­gă­şani, felicitându-l pe primarul Cristian Ne­delcu pen­tru această iniţiativă. Reprezen­tan­tul PSD a revenit la Băbeni pentru a afla în ce stadiu se află lucrările de reabilitare a gră­diniţei din centrul oraşului. „După cum ştiţi, această grădiniţă încă nu funcţio­nea­ză. Am avut discuţii cu cei de la Inspecto­ra­tul Şc­o­lar, cu primarul oraşului, pentru că nu este nor­mal ceea ce se întâmplă cu aceas­tă gră­diniţă. Am căutat şi câţiva spon­sori, şi din fe­ri­cire i-am şi găsit, care să ajute la reabi­li­ta­rea clădirii şi pregătirea aces­teia din toate punctele de vedere pen­tru a-i primi pe cei mici cât mai repede cu putinţă. Cu sprijinul aces­tor oameni de bine, vom pune tâm­plă­rie PVC cu termo­pan, vom amenaja cores­pun­zător interioa­re­le şi sper că, în câteva zile, grădiniţa va fi pregătită să-şi redes­chi­dă porţile”, a adău­gat Aurel Vlădoiu.

Deputatul social-democrat a fost pre­zent din nou în localităţile din colegiul Horezu, participând alături de primarii Viorel Radi (Buneşti), Constantin Banacu (Băr­băteşti), Ion Stoican (Costeşti) şi Ivan Ji­naru (Vaideeni), de viceprimarul Toma Peş­tereanu şi preşedintele Achim Băluţă, la acţiunile de ecologizare desfăşurate cu oca­zia Zilei de Curăţenie Naţională. „La aces­te acţiuni, au participat peste 400 de tineri, cărora ţin să le mulţumesc pentru gri­ja pe care au manifestat-o faţă de me­diul înconjurător. În fiecare localitate, s-au strâns câte 5 tone de deşeuri, care apoi au fost transportate la groapa de gunoi”, a completat parlamentarul. Apoi, deputatul Vlădoiu a participat împreună cu preşe­din­te­le Ion Cîlea la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei comunei Frânceşti. Pri­ma­rul Ion Proculescu şi viceprimarul Cons­tan­tin Tăcutu au organizat cu această oca­zie şi o întâlnire cu fii satului şi au premiat 16 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Aurel Vlădoiu şi Ion Cîlea nu s-au dus la Frânceşti cu mâinile goale, ei oferind, de asemenea, diplome, premii în bani, dar şi o masă festivă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: