Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 ianuarie 2019

«Securitate la incendiu», la Centrul școlar pentru educație incluzivă Băbeni


Cu o valoare de 41.302 lei, sunt scoase la licitație serviciile de proiectare pentru „Lucrări suplimentare pentru îndeplinirea cerinței esențiale «Securitate la incendiu» în cadrul obiectivului de investiții Consolidare, modernizare, extindere și dotarea Centrului școlar pentru educație incluzivă Băbeni”.
Astăzi este data licitației, care prevede: documentația tehnică pentru obținerea certificatului de urbanism; documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor; documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții; proiect tehnic de execuție care să cuprindă lucrările suplimentare pentru îndeplinirea cerinței esențiale „Securitate la incendiu – Cc + Ci” impuse prin Raportul de expertiză tehnică nr. 155/24.06.2016; scenariu de securitate la incendiu care să cuprindă și măsurile tehnico-organizatorice prevăzute în Raportul de expertiză tehnică nr. 155/24.06.2016; detalii de execuție; asigurarea asistenței tehnice pe tot parcursul execuției lucrărilor, până la recepția lucrărilor. Proiectul tehnic de execuție va fi verificat de către specialiști verificatori de proiecte atestați MLPAT și transmis la beneficiar în trei exemplare originale, pe suport hârtie și în format electronic.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Actualitate

%d blogeri au apreciat: