Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 decembrie 2018

ŞCOALA POSTLICEALĂ (SANITARĂ) FEG VÂLCEA A PRIMIT ACREDITAREA


• în acest nou context, începând cu anul școlar 2013-2014 unitatea școlară  are dreptul de a organiza examen de absolvire cu profesorii școlii, de a emite certificare, acte de studii recunoscute de MEC, ceea ce înseamnă și o diminuare a cheltuielilor cursanților  • o bază materială modernă în locație proprie, în strada Iancu Popp, nr.3, laboratoare de farmacie și nurssing, de informatică, auxiliare curriculare în fiecare sală de curs, mobilier, internet, aparatură  care permite realizarea unui învățământ de calitate
 

În urma verificărilor efectuate, Ministerul Educației Naționale a emis ordinul prin care acordă  acreditarea pentru unitatea de învățământ particular – Școala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, strada Iancu Popp, nr.3, județul Vâlcea, pentru nivelul de învățământ : ”postliceal”, domeniul, “sănătate și asistență pedagogică”, calificările profesionale:

– asistent medical generalist;

– asistent medical de farmacie;

– asistent medical de radiologie;

– asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare, limba de predare:  română, forma de învățământ :cu frecvența (zi).

La Articolul 2 din ordinul emis de Ministerul Educației se arată că „unitatea de învățământ preuniversitar particular : Școala  Postliceală FEG din municipiul Rm. Vâlcea este persoana juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2013-2014”.

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind asigurarea calității educației – ca prioritate permanentă pentru orice organizație furnizoare de educație – constând în ansamblul de caracteristici al unui program de studiu și ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarului (deci, învățământul se afirmă ca bun public) și standardele de calitate (reguli, rezultate : competențe – cunoștințe, abilități, valori și atitudini – care definesc nivelul minim obligatoriu raportat la nivelul optimal reprezentat de standardele de referință) se instituie evaluarea calității educației atât pe plan intern  prin înființarea și funcționarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității educației la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație, cât și în plan extern, prin înființarea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită ARACIP și ARACIS pentru învățământul superior, subordonate M.E.C., fiecare având în structura organizatorică: Departamentul de acreditare și Departamentul de evaluare externă.

În acest nou context, al ACREDITĂRII Școlii Postliceale FEG Vâlcea, aceasta oferă absolvenților noi avantaje :

– începând cu anul școlar 2013-2014 unitatea școlară are dreptul de a organiza examen de absolvire cu profesorii școlii, de a emite certificare, acte de studii recunoscute de MEC, ceea ce înseamnă și o diminuare a cheltuielilor cursanților ;

– o bază materială modernă în locație proprie, în strada Iancu Popp, nr.3, laboratoare de farmacie și nurssing, de informatică, auxiliare curriculare în fiecare sală de curs, mobilier, internet, aparatură  care permite realizarea unui învățământ modern;

– asigurarea principiului egalității de șanse în educație prin prezența elementelor de învățământ incluziv: sprijinirea celor din grupuri  defavorizate;

– în unitatea școlară sunt primiți absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat, dar și fără diploma de bacalaureat sau absolvenți de facultăți care doresc aceste noi calificări pentru accesul pe piața muncii interne și

– unitatea școlară organizează cursuri pentru învățarea limbilor țărilor care oferă locuri de muncă cursanților, în baza contractelor încheiate cu FEG;

– vârsta celor care doresc să se califice în aceste profesii este nelimitată;

– unitatea organizează desfășurarea cursurilor atât de dimineață, cât și după-amiaza, potrivit opțiunii cursanților, oferindu-le posibilitatea păstrării locului de muncă;

– cursanților cu performanțe deosebite la învățătură li se oferă burse de merit ;

– practica de specialitate desfășurată în laboratoarele proprii, în spitale, farmacii, cabinete medicale – respectă curriculele fiecărui an de studiu, fiind temeinic organizată, monitorizată și evaluate conform protocoalelor încheiate, încât cursanții dobândesc competențele (cunoștințele, abilități, valori și atitudini) profesiei pentru care au optat;

– unitatea dispune de un prestigios corp profesional format din medici, farmaciști, asistenți medicali și de farmacie, profesori, cu solidă pregătire  de specialitate  și psihopedagogică, devotați profesiei și educației tinerilor;

– anual, FEG organizează acțiuni extracurriculare de înaltă ținută științifică, atât la nivelul fiecărei unități școlare, cât și pe plan național prin care se stimulează la cursanți spiritul de investigație științifică, creația, concurență loială, aşa cum sunt: sesiuni de comunicări științifice şi referate ale cursanților, dar şi ale cadrelor didactice, schimburi de experiență, parteneriate, olimpiada la disciplinele de specialitate.

De subliniat că ediţiile  a VIII-a, a X-a şi a XII-a ale Olimpiadei pe specialitate a școlilor postliceale în anii 2009, 2011 şi 2013, au fost organizate de FEG şi Uniunea Învăţământului Privat, în judeţul Vâlcea, respectiv la Colegiul Silvic Rm. Vâlcea, la Centrul de Integrare Şcolară Bistriţa – Horezu şi în locaţia proprie din Iancu Popp, nr. 3, în 2013, între premiaţii din acest an, aflându-se cursanta Giubega Rodica, anul II, asistent medical generalist, care a obţinut premiul I, îndrumător profesor Stelea Constanţa.

Premianţii sunt stimulaţi şi material astfel:

Premiul I – 100$

Premiul II – 75$

Premiul III – 50$

menţiune – 25 $

Taxa școlară de 1900 lei se plăteşte în trei tranşe, respective 600, 600, 700 roni până la :

pentru anul I : 30 septembrie, 15 ianuarie, 15 aprilie

pentru anii II si III : 15 septembrie, 15 ianuarie, 15 aprilie.

„Unitatea şcolară aparține Fundației  Ecologice Green, instituție de cultură, știința şi învăţământ, autonomă, non-profit, al cărei obiectiv fundamental îl reprezintă înființarea de şcoli private (licee, şcoli postliceale ), grădinițe de copii cu predare în limbi străine, organizarea de cursuri de calificare şi recalificare, cursuri  pentru învăţarea limbilor străine pentru adulţi .  Fundaţia deţine astfel de  unităţi în peste 25 de oraşe ale ţării, cele mai multe acreditate ( Iaşi, Bacău, Suceava, Sibiu, Braşov, Tg. Mureş, Cluj, Bucureşti, Buzău, Ploieşti, Târgovişte, Piteşti, Giurgiu, Rm. Vâlcea, Constanţa, Slatina, Drăgăşani, Craiova, Alba Iulia, Timişoara, Arad).

Prin astfel de activităţi FEG răspunde cerinţelor majore ale vieţii socio-culturale şi pieţei muncii naţionale şi europene.

La FEG Vâlcea încă mai sunt locuri neocupate. Veniţi cu încredere!, declara directorul FEG Vâlcea, Profesor Nicolina Bădescu.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: