Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

SAPS, până în 2020


Adrian-PinteaAPIA informează că Ministerul Agriculturii a reuşit să obţină o prelungire a aplicării SAPS până în anul 2020, care se va acorda împreună cu celelalte scheme de plată propuse de noua refor­mă: înverzirea, tinerii fermieri, fermele micii şi sprijinul cuplat de producţie (de genul celui acordat in prezent la ovine).

„Săptămâna trecută a avut loc, la Bruxelles, cea de-a 3232-a reuniune a Consiliului Uniunii Europene – Agricultură şi Pescuit. Delegaţia României a fost con­dusă de Achim Irimescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Scopul întâlnirii l-a constituit adop­­tarea mandatului Consiliului privind Pachetul legislativ pentru reforma PAC, în vederea demarării trialogului cu Parla­mentul European şi Comisia Europeană în 11 aprilie. Astfel, Consiliul a supus aten­­ţiei miniştrilor acele elemente cu ca­racter politic, esenţiale în vederea atin­gerii unui acord între statele membre UE, precum: sistemul de plată pe suprafaţă, fle­xibilitatea între piloni, schema de înverzire, schema pentru sprijin cuplat, cotele de zahăr. Pentru România au fost de maxim interes următoarele puncte: posibilitatea menţinerii SAPS ca plată tran­zitorie pre­mergător trecerii la SPS, o alo­care mai importantă pentru sprijinul cuplat, posi­bilitatea revizuirii deciziei de transfer de fonduri între piloni, flexibiliza­rea şi o mai bună adaptare a cerinţelor de înverzire la specificul naţional, prelun­girea regimului de cote la zahăr, mărirea sprijinului pentru infrastructura zonelor forestiere.

Deşi negocierile s-au concretizat cu o creştere a sprijinului cuplat de la 10% la 12% din anvelopa financiară naţionala pentru plăţile directe, România va conti­nua să-şi susţină poziţia iniţială, de extin­dere a procentului până la 15%, procent propus şi de către Parlamentul Euro­pean. O flexibilitate mai mare de revizui­re a deciziei statului membru în ceea ce priveşte transferul dintre piloni repre­zintă, de asemenea, un mare câştig al negocierilor.

La plata pentru înverzire – subiect cu pronunţat caracter politic, s-a reuşit redu­cerea procentului destinat zonelor de interes ecologic de la 7% la 5% şi, creş­terea acestuia până la 7% abia în anul 2018 şi doar în urma unei evaluări a Co­misiei, care să ia în considerare impac­tul asupra mediului, veniturile fer­mierilor şi producţia agricolă” ne-a expli­cat Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.

De asemenea, conform aceleiaşi surse poziţiile ferme ale statelor membre au determinat reducerea procentului sanc­ţiunii pentru înverzire de la peste 100%, cum a fost propus iniţial de către Co­misia Europeana, la 25% din plata efec­tuată. Totodată, prin excluderea cri­te­­riilor de înverzire din cerinţele de bază aferente unor măsuri de dezvoltare ru­ra­lă cu plata pe suprafaţă, la calculul pier­derii de venit nu se va deduce plata pen­tru înverzire. „Sistemul cotelor de zahăr a fost prelungit până în anul 2017. Pentru infras­tructura zonelor forestiere s-a obţi­nut o creştere a intensităţii sprijinului de 25 puncte procentuale, de la 75% la 100%. Cel mai important punct obţinut îl re­prezintă introducerea unei noi preve­deri care să permită compensarea dife­ren­ţei nivelului de plăţi directe în compa­raţie cu statele membre aflate peste me­dia UE. Propunerea aparţine Româ­niei şi reprezintă o soluţie agreată de Con­siliu şi Comisie referitor atât la asigu­rarea unei convergenţe externe mai echi­tabile între statele membre UE, cât şi în ve­de­rea sprijinirii financiare a fermierilor în mod proporţional condiţiilor noii reforme”, concluzionează Pintea.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: