Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, informea­ză contribuabilii plătitori de salarii (societăţi comerciale, regii autonome, societăţi şi companii naţionale, insti­tuţii din sectorul bugetar, unităţi coo­pe­ratiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care înca­drează personal pe bază de con­tract individual de muncă) care folo­sesc bilete de valoare sub forma ti­che­telor cadou, despre regimul fiscal al tichetelor cadou şi al cadourilor în bani şi în natură.

Potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările şi completările ulterioare, tichetele cadou se procură de către angajatori de la unităţi emitente şi se pot utiliza pentru campanii de marke­ting, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru pro­tocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.

Tichete cadou

Potrivit prevederilor pct. 70 lit. i) dat în aplicarea art. 55 alin. (3) din Codul Fiscal, cu modificările şi com­pletările ulterioare, tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dacă acestea sunt acordate potrivit desti­naţiei şi cuantumului prevăzute la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul Fiscal (ca­dourile oferite de angajatori în bene­ficiul copiilor minori ai angaja­ţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita sumei de 150 lei) sunt avantaje primite de persoana fizică.

Potrivit art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: „sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, denumirea veniturilor ori de forma sub care se acordă.” La stabilirea impozitului pe venituri din salarii se iau în calcul aceste avantaje, care sunt cuprinse în venitul brut lunar din salarii, avantaje care se impozitează cu cota de 16%.

Tichetele cadou nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii potrivit art. 296 indice 15 lit. o) din Codul Fiscal.

Cadouri în bani şi în natură

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angaja­ţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iu­nie, Crăciunului şi a sărbătorilor simi­lare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitu­lui pe venit. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori (în bani şi în bunuri) copiilor minori ai angajaţilor cu ocaziile de mai sus se aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui angajat. Aceste cadouri în bani şi în bunuri nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii potrivit art. 296 indice 15 lit. b) din Codul Fiscal.  Ca­dou­rile în bani şi în natură acordate cu ocaziile de mai sus care depăşesc 150 lei precum şi cadourile oferite cu alte ocazii, sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii.

Important! Pentru angajator, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli cu cadourile în bani şi în natură sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, ca şi cheltuieli sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, po­trivit Legii nr. 53/2003 – Codul Mun­cii, cu modificările şi completările ulterioare.

Tichetele cadou acordate persoa­ne­lor fizice în afara unei relaţii gene­ratoare de venituri din salarii sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit, cu cota de 16%, potrivit art. 78 din Codul Fiscal.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: