Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

„Reforma sistemului de învăţământ trebuie să continue!”


Valcu_Samoil2011• susţine deputatul Samoil Vâlcu

În data de 27 septembrie, în plenul Ca­merei Deputaţilor, Samoil Vâlcu a prezentat o declaraţie politică în care vorbeşte despre continuarea reformei în învăţământ şi priorităţile anului şcolar 2011 – 2012. „Re­for­­ma învăţământului înseamnă schimbare în structură şi conţinut. Avem o lege bună cu principii corecte, iar primii paşi s-au fă­cut: clasificarea universităţilor şi bacalau­rea­­tul. Clasa politică nu trebuie să influen­ţe­ze negativ reforma acestui sistem. Dacă sun­­tem corecţi trebuie să recunoaştem că pen­­tru rezultatele de la bacalaureatul din acest an purtăm cu toţii o povară, toată cla­sa poli­tică ce s-a perindat la guvernare după 1990. Este un semnal de alarmă pen­tru cadrele didactice, elevi şi părinţi care au obligaţia să arate mai mult interes pentru educaţia şcolară. Sistemul educaţional tre­bu­ie adap­tat la schimbările produse în noile generaţii de copii. Copiii au înţeles greşit că impor­tan­tă este doar obţinerea unei diplo­me şi poate uneori nu printr-o modalitate corectă. Am cultivat în copii mentalitatea că trebuie să urmeze cursurile unui liceu, deşi noi aveam tradiţie a şcolilor de meserii, iar după ba­calaureat prea puţini au şi cunoş­tinţe prac­tice, ceea ce face aproape imposi­bil să mai găseşti oameni competenţi în me­se­rii uzuale. Nu mai putem arunca vina unii asu­pra altora, dar putem face eforturi toţi ca re­for­ma în educaţie să continue. Baca­laureatul din acest an a fost un punct zero în ceea ce priveşte învăţământul românesc”, a precizat deputatul PDL.

Reguli noi în universităţi şi pentru elevii de-a V-a şi a VIII-a

Clasificarea universităţilor reprezintă un alt lucru benefic. „Potrivit Legii educaţiei naţionale, universităţile vor fi clasificate în func­ţie de trei elemente: universităţi cen­tra­te pe educaţie; universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică, sau universităţi de educaţie şi creaţie artistică şi universităţi de cercetare avansată şi educaţie. Acest lucru va face ca banii să meargă către univer­sităţile care fac cu adevărat performanţă, iar elevii şi părinţii vor şti ce să aleagă la finalizarea liceului în cunoştinţă de cauză. Acest nou an şcolar are, conform celor care gestionează sistemul de învăţământ, o serie de obiective care, consider eu, vor duce la creşterea calităţii actului educaţional: redu­cerea absenteismului şcolar, deopo­trivă al elevilor cât şi al cadrelor didactice, îmbu­nă­tăţirea competenţelor de lectură, transfor­ma­rea evaluării într-un instrument standar­dizat cu scopul de orientare şi optimizare a învăţării”. Nu au fost uitaţi, în declaraţia deputatului, şi elevii care au început anul acesta clasa a V-a şi care vor avea un ciclu gimnazial de cinci ani, aceştia urmând a susţine, la finele anului şcolar, evaluarea naţională. Elevii de clasa a VIII-a vor trece, la finele liceului, prin bacalaureatul de tip nou. „Toate aceste schimbări, cred eu sunt paşi importanţi în reforma sistemului de învăţământ românesc, iar clasa politică are responsabilitatea prezentului, dar şi a viitorului României, pentru că noi adulţii pur­tăm responsabilitatea totală asupra edu­ca­ţiei copiilor”, a mai precizat Samoil Vâlcu.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: