Du-te la...

Intonarea Imnului Național de Ziua Râmnicului

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

21 mai 2019

Promovarea produselor agricole, prin fonduri europene


Producătorii primari care doresc să-și promoveze mai eficient produsele, să se integreze mai ușor în lanțul agroalimentar și să crească valoarea adăugată a produselor pot accesa sprijinul aferent Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”. Sprijinul acordat prin această submăsură, va contribui la: înființarea și /sau modernizarea unităților de procesare și comercia­lizare; introducerea de noi tehnologii pentru dezvol­tarea de noi produse și procese; aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES; promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile; creșterea numărului de locuri de muncă.
Cum pot fi folosite fondurile?
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile /operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură: înființarea, extinderea și /sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeana pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ca și operațiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiții.
Valoarea sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși: 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; *Suma se acordă doar în cazul în care solicitantul vizează prin proiect (pe componenta eligibilă) investiții în unitatea proprie pe întreg lanțul alimentar (colectare, condiționare, procesare, depozitare și comercializare directă, respectiv, pentru procesare carne (abatorizare, procesare, depozitare și comercializare directă).
Informații oferite de către Alina Păunoiu, director OJFIR Vâlcea.

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Alte articole de la Agricultura