Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 decembrie 2018

Proceduri privind supravegherea fiscală a produselor accizabile


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138/29.02.2012, a fost pu­blicat Ordinul preşedintelui Agen­­ţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 207/2012 privind apro­ba­rea modalităţilor şi procedurilor pentru realizarea supravegherii fis­cale a producţiei, depozitării, circu­laţiei şi importului produselor acci­za­bile, care completează proce­du­rile aplicabile pentru inspecţia fiscală şi controlul vamal ulterior, ale cărui principale prevederi le prezentăm în articolul de mai jos.

Competenţa de supraveghere

Activitatea de supraveghere fis­cală a producţiei, depozitării, cir­cu­laţiei şi importului produselor ac­ci­­­zabile se exercită de Autori­tatea Na­ţională a Vămilor (ANV), prin struc­turile sale centrale şi/sau teritoriale.

Personalul structurii centrale a ANV cu atribuţii de supraveghere fiscală în domeniul produselor acci­zabile are competenţă generală de supraveghere fiscală a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile pe întreg te­ritoriul naţional. Competenţa struc­turilor teritoriale ale ANV privind supravegherea fiscală în domeniul produselor accizabile este stabilită potrivit razei teritoriale unde se află domiciliul fiscal al operatorului cu produse accizabile. Pentru sediile secundare sau punctele de lucru ale operatorului cu produse acci­za­bile se deleagă competenţele de su­praveghere fiscală în domeniul pro­duselor accizabile către auto­ri­tatea vamală teritorială în a cărei rază de competenţă se află sediul secundar sau punctul de lucru.

Atribuţii principale

Atribuţiile organelor de control cuprind, în principal acţiuni: de veri­ficare desfăşurate la sediul opera­torilor economici; de verifi­care a produselor la locurile pentru pro­ducţie, import sau de primire a produselor în cazul achiziţiilor intra­comunitare, deţinere, comercia­li­zare şi transport supuse reglemen­tă­rilor privind accizele; operative de verificare şi control al clădirilor, de­pozitelor, terenurilor, sediilor, mij­loacelor de transport şi altor obiec­tive, pe timp de zi şi de noapte; de control inopinat; de verificare prin intermediul sistemelor informatice, a datelor şi informaţiilor din situaţiile şi rapoartele periodice, a datelor şi informaţiilor din situaţiile şi rapoar­tele periodice primite în confor­mi­tate cu reglementările fiscale în vigoare, din baza proprie de date, inclusiv a informaţiilor obţinute prin acţiuni de cooperare administra­tivă; de supraveghere a producţiei de produse accizabile; de supra­veghere a antrepozitelor de pro­ducţie de alcool etilic nedenaturat şi de distilate; de supraveghere pen­tru ţuică şi rachiuri de fructe; de supraveghere a importului de alcool, distilate şi băuturi spirtoase; monitorizare informatică etc.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: