Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 decembrie 2018

Premiul Național de Poezie, în Italia, pentru Ion Andreiță


andreitaDouă mari premii s-au acordat în Italia, numai în această toamnă, poeziei din România. Cum am scris în ziarul de luni, po­e­tului Adrian Mun­­teanu, din Brașov, i se va decerna la Mi­lano, în 28 octombrie, Premiul euro­pean NUX. Un alt premiat în patria lui Francesco Petrarca este scriitorul Ion An­dreiță, din București, care a primit PREMIUL NAȚIONAL DE POEZIE atribuit, duminică, 15 octombrie, chiar în deschiderea ediției a III-a a Festi­valului vinului în versuri – Verso Monte Sano – din orașul Potenza Picena (Marche). Tema concursului este dife­rită de la an la an, dar are un numitor comun: vinul, principala resursă eco­no­mică a zonei. În 2012, cuvântul te­matic a fost VITE, cu două înțelesuri în italiană: atât viță de vie, cât și viață. La actuala ediție a concursului inter­na­țional, juriul a selectat, pentru a fi pre­miate, doar 15 poezii din 167, semnate de tot atâția poeți din Italia și din aproape toate țările Europei. Între poeții de pe continent care au primit apre­cierile juriului desemnat de orga­ni­zator – Biblioteca Comunale „Car­lo Cene­­relli Campana” – se află și Ion An­dreiță, prie­te­nul și colaboratorul nostru fidel. Juriul a pre­miat poezia sa „Elegie la ple­carea fratelui iubit” („Ele­gia per la departita dell’amato fratello), care a fost inclusă în vo­lumul oficial a evenimentului „Premio Verso Monte San­to”. Poetul român a fost prezentat juriului de Associazione ROMANIAN LAND – Marche, Recanati (Asociația Pământ româ­nesc), care de ani de zile, prin acțiunile sale, contri­buie la pro­movarea culturii, artei și literaturii ro­mânești în Italia și în Europa. Pre­șe­dinta asociației amintite, Jenica Ra­chi­noiu Cesca a citit, în debutul mani­fes­tării, poezia lui Ion Andreiță, în am­bele limbi, care a fost mult aplaudată de public, dar și de juriul prezent în sala în care a avut loc pres­ti­gioasa mani­festare închinată versului și meta­forei.

Poetul român Ion Andreiță a fost prezentat cititorilor italieni, ca și româ­nilor din Italia, de săptămânalul „Ac­tua­litatea ma­ga­zin”, în ediția sa din 16-19 octombrie, sub titlul „Poezia româ­neas­că premiată în Italia”, autorul articolului subliniind onoarea cu care a fost celebrată cultura română în Pe­nin­sulă prin izbânda lui Ion Andreiță, „poetul care s-a detaşat mereu printr-o sensibilitate susţi­nu­tă de imboldul sti­listic al mijloacelor cla­sice de expri­ma­re”, cum nota un confrate.
Ion_Andreita_dipoloma 

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: