Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 decembrie 2018

POSDRU are un DCI nou


BADELE_FLORELAM POSDRU anunţă intrarea în vigoare a noului Document-Cadru de Implementare (DCI) a Progra­­­mu­lui Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uma­ne, aferent perioadei de programare 2007-2013.

Potrivit Enterprise Europe Network,din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, DCI reprezintă un document elaborat de către Autoritatea de Mana­gement în colaborare cu Organismele Interme­­diare, ce cuprinde: descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare Axă Prioritară; operaţiunile orientative; activităţile eligibile; categorii de cheltuieli eli­gi­bile;aspecte generale privind criteriile de eligibi­litate şi de selecţie a proiectelor şi beneficiarilor; tipuri de ce­reri de propuneri de proiecte; alocări financiare orien­tative; categorii de beneficiari şi grupuri ţintă eligibile; indicatori de monitorizare şi evaluare; teme orizontale.

Structura acestui document este alcătuită astfel încât potenţialii beneficiari (ministere, agenţii guverna­mentale, instituţii publice, parteneri sociali, societatea civilă, alte entităţi relevante, precum şi parteneri din alte state membre şi cetăţeni) să aibă acces la infor­maţiile necesare în ceea ce priveşte implementarea obiectivelor POSDRU.

Alţi bani pentru agricultura eco

Direcţia Agricolă Vâlcea anunţă că Guvernul a emis, în ultima şedinţă, o hotărâre pentru completarea HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare speci­fice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agriculturii ecologice.

„Această măsură vine ca urmare a numeroaselor solicitări ale fermierilor care deţin exploataţii de mici di­men­siuni, înregistrate în sistemul ecologic, fapt ce presu­pune costuri suplimentare de certificare şi ins­pecţie anuale. Ţinând cont de faptul că 65% din ex­ploataţiile ecologice sunt de mici dimensiuni, de la 0,3 – 5 ha., s-a decis alocarea unui sprijin in cuantum total de 7.050.000 euro, fonduri europene, acesta urmând a acoperi taxele de inspecţie şi certificare, menţinând astfel exploataţiile respective în sistemul ecologic.

Practic, această măsură se înscrie pe linia sprijinirii de către Guvern a agriculturii ecologice şi vizează o creştere a plăţii suplimentare la exploataţiile ecologice de mici dimensiuni (0,3-5ha) de peste 17% (de la 450 la 540 euro), fermele aflate între 5,1-20 ha primind 611,43 euro, iar cele de peste 21 ha beneficiind de 510 euro, exploa­­ta­ţiile mari, de peste 20 hectare, nefiind dezavantajate întru­cât acestea îşi pot acoperi costurile de certificare şi ins­pecţie anuale prin valorificarea unui volum mai mare de produse ecologice, raportat la dimensiunea lor”, ne-a mai spus Florel Bădele.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: