Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Pază în școli, dar bani de unde?


Finanțarea reprezintă marea pro­ble­mă în ceea ce privește sigu­ran­ța elevilor și a cadrelor școlare în uni­tățile de învă­ță­mânt. La finele săptă­mâ­nii abia în­che­iate, prefectul Mircea Nadolu a dezbătut problema pazei în școli, invitați la discuții fiind repre­zen­tanți ai Inspectoratului Șco­lar Jude­țean, dar și structuri de or­dine publică. Dacă reprezentanții Ins­pec­toratului Școlar au susținut ideea luării unor măsuri de personalizare a unității de învățământ, fie prin intro­du­cerea uni­formei școlare, fie a unor ecu­soane, de partea cealaltă, șeful Poliției locale, Alecu Deaconu, a precizat că multe dintre unitățile școlare din Râmnic dispun de mijloace de supraveghere. „Există, însă, și unități unde mai tre­buie intervenit. Trebuie amplasate cen­trale an­tiefracție racordate la sis­temul nostru, pen­tru a fi monitorizate. Vom analiza fie­care unitate de învăță­mânt, să vedem ce mai trebuie făcut. Oricum, nu ne lovim de violență în școală, ci doar de câteva infracțiuni minore de furt”, a precizat Alecu Dea­conu. Dacă Poliția și Jan­dar­meria își dau mâna pentru realizarea unui plan de măsuri de siguranță a ele­vilor și cadrelor didactice, singura pro­ble­mă rămâne finanțarea.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: