Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Pârloaga, taxată în plus?


• noua strategie pentru agricultură aduce un nou nivel de taxare
 

Direcţia Agricolă Vâlcea anunţă că majorarea impozitelor pentru terenurile agricole nefolosite (pârloagă), precum şi pentru deteriorarea acestora, prin aso­la­mente greşite sau folosire improprie, pot fi avute în vedere pentru a stimula utilizarea judicioasă a terenurilor. Totul vine ca o recomandare în Strategia elaborată de Comisia Prezidenţială pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii în România.

„Impozitarea activităţii agricole este, de asemenea, ignorată de majoritatea fermierilor, singurele taxe plătite în ge­neral fiind cele pe proprietatea terenului. Pentru a asigura un suport corespun­zător finanţării agriculturii în perioada 2012-2020 din bugetul naţional este ne­ce­sară adoptarea unor politici adecvate de colectare de taxe şi impozite şi din domeniul agricol. Astfel, se pot analiza variante ce pot să stimuleze utilizarea în întregime a terenului agricol din Româ­nia”, se spune în documentul menţionat.

Activităţile agricole din România asigură o contribuţie relativ scăzută la bu­getul naţional. Astfel, deşi agricultura asi­gură o contribuţie semnificativă la PIB, în fapt aceasta nu se materia­li­zea­ză şi în contribuţii financiare simi­lare la bugetul naţional. „Lipsa unei fis­ca­lizări corespunzătoare este datorată în prin­ci­pal derulării activităţilor agricole de către fermieri sub forma juridică de «persoa­nă fizică». Astfel, aceştia nu reuşesc să îşi recupereze TVA-ul aferent input-urilor ce contribuie la reali­zarea produc­ţiei agricole (carburanţi, fertilizanţi, pes­ti­­cide etc.) deoarece nici ei nu vând pro­du­sele agricole obţinute într-un mod juridic corespunzător ce ar include TVA. O astfel de procedură ar îngreuna des­fa­cerea produselor, ceea ce în unele situaţii (produse proaspete şi perisabile lactate, legume/fructe, flori) poate duce la pierderi semnificative”, se arată în strategia pentru agricultură.

Mai mult, impozitul pe terenul agricol ar putea fi diferenţiat în funcţie de statutul proprietarului, în cazul în care o astfel de politică este compatibilă cu regulamentele europene de după 2013, recomandă strategia elaborată de Comisia Prezidenţială pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii în România.

„Se poate spune că o creştere a impozitării fermelor (inclusiv a impozi­telor pe terenul agricol), pe fundalul crizei economice şi a unui mediu economic neprietenos, ar putea afecta negativ performanţele economice ale fermelor din România (mai ales ale celor de nivel mediu şi mic), dată fiind slaba lor capitalizare şi vulnerabilitatea la condiţiile de mediu. Având în vedere această situaţie, poate ar fi oportun ca pe viitor, în cazul în care o astfel de politică este compatibilă cu viitoarele regulamente europene pentru exerciţiul bugetar de după 2013, să se aplice o diferenţiere a impozitului pentru terenul agricol, funcţie de statutul proprietarului (la fel ca în cazul Finlandei, Greciei)”, se arată în documentul menţionat. Astfel, potrivit recomandării, dacă proprietarul este fermier (inclusiv persoană juridică) sau dacă acesta arendează pe termen lung terenul pentru a fi exploatat de un alt fermier, acesta să rămână cu valoarea actuală a impozitului şi eventual să fie scutit de impozitul pe arendă.

Astfel, conform conducerii Direcţiei Agricole, dacă însă proprietarul nu este fermier, deci nu lucrează direct terenul şi nici nu-l arendează pentru a fi lucrat, documentul recomandă să se considere că acesta este ţinut în scop imobiliar, pentru construcţii, urmând să fie impozitat ca atare (conform Codului fiscal din 2012 valoarea minimă a impozitului pe terenul pentru construcţii în intravilan variază între 153 şi 3.832 lei/ha.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: