Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Până la 15 mai 2011, inclusiv, se poate redirecţiona 2% din impozitul pe venit


finante_sediu_latDirecţia Generală a Finanţelor Pu­blice Vâlcea infor­mează contribua­bi­lii persoane fizice, care în anul 2010 au obţinut venituri din salarii şi asi­mi­late salariilor şi cei care au obţinut venituri: comerciale, din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, din transferul titlu­rilor de valoare, din operaţiuni de vân­zare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, că pot dispune asu­pra destinaţiei unei sume repre­zen­­tând 2% din impozitul stabilit pen­tru veniturile realizate în anul pre­ce­dent. Redirecţionarea impozitului se poate face pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi func­ţio­nează în condiţiile legii: asociaţii, fun­daţii, organizaţii sindicale, patronate, partide politice, aso­ciaţii de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor pro­prii de organizare şi funcţionare des­fă­şoară activităţi nonprofit, inclusiv pen­tru cultele religioase recunoscute. Re­di­­recţionarea poate fi făcută către o singură entitate sau unitate de cult, iar opţiunea se face fie pe formularul 230 – „Cerere privind destinaţia sumei re­prezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efec­tua­te pentru econo­misirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, pentru cei care au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor, fie pe formularul cod 200 – „Declaraţie privind veniturile realizate din Româ­nia” pentru celelalte categorii de con­tri­buabili. De reţinut! Opţiunile vor fi fă­cute până la 15 mai 2011, în nume personal, de fiecare solicitant, iar cererile vor fi depuse la unităţile fiscale teritoriale unde îşi au domiciliul solicitanţii sau prin poştă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: