Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 decembrie 2018

Olimpiada pe specialităţi a Şcolilor Postliceale Sanitare


• Faza naţională – în judeţul Vâlcea

Fundaţia Ecologică Green, insti­tuţie de cultură, ştiinţă şi învăţământ, autonomă, non-profit, a organizat în ju­deţul Vâlcea, la Şcoala Integrativă Bis­triţa, Ediţia a X-a a Olimpiadei pe specialităţi a Şcolilor Postliceale Sa­ni­tare. Au participat cursanţii (elevii) şi cadre didactice de la şcolile sanitare aparţinând F.E.G. din localităţile: Iaşi, Bucureşti, Sibiu, Ploieşti, Bacău, Pi­teşti, Târgovişte, Râmnicu Vâlcea, pre­cum şi din Şcolile „Carol Davila” din localităţile Galaţi, Petroşani, Orăş­tie, în total 59 de elevi şi 41 cadre didactice.

Proiectul de organizare a fost elaborat de preşedinta F.E.G., Virgi­nia Stanciu, profesor gr. I, cu o vastă experienţă didactică şi managerială, în învăţământul de stat, dar şi în cel particular, şi a fost pus în aplicare detaliat de colectivul didactic al Şcolii Postliceale F.E.G. Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu directorul Şcolii Inte­grative Bistriţa şi personalul admi­nis­trativ şi de îngrijire al unităţii, în con­diţii optime.

Activitatea olimpică s-a desfă­şurat în spiritul directivei METC pri­vind cerinţele de exigenţă şi corec­titudine în elaborarea subiectelor, supravegherea concurenţilor, evalua­rea lucrărilor de teorie şi de practică, primită favorabil de concurenţi.

Acţiunea s-a finalizat cu înmâ­na­rea premiilor, în cadru festiv, unor cursanţi aparţinând şcolilor, astfel: pre­­miul I: Sibiu, Galaţi; premiul II: Ga­laţi, Iaşi; premiul III: Vâlcea, Petro­şani, Galaţi; menţiuni: Bucureşti, Iaşi, Pe­troşani, Tecuci, Piteşti, Sibiu, Vâlcea.

Şcoala Postliceală Sanitară F.E.G. Râmnicu Vâlcea a obţinut un premiu III la specialitatea Asistent Medical de Farmacie, prin cursanta Vârtosu Natalia şi o menţiune la spe­cialitatea Asistent Medical Generalist, prin cursanta Văduva Elena.

Participanţii au lăudat condiţiile crea­te pentru desfăşurarea concursu­lui, modul impecabil de organizare şi desfăşurare a activităţii, au apreciat la superlativ interesul pentru organiza­rea şi dotarea unităţii şcolare, au fost încântaţi de cadrul natural mirific, de valorile culturale emblematice pentru cultura noastră, reprezentate de Mânăstirile: Bistriţa, Arnota, Hurezi, Dintr-un Lemn, vestita ceramică de Horezu, culele de la Măldăreşti.

Cazarea şi masa festivă au fost asigurate la Mânăstirea bistriţa, în condiţii excelente, măicuţele şi-au dovedit pe deplin măiestria în arta culi­nară, de organizare şi de ospita­litate, oferind o lecţie eficientă de educaţie creştin-ortodoxă.

Această activitate, cu remar­ca­bile valenţe educative, apreciată de participanţi cu notă maximă, a fost posibilă, în primul rând, sprijinului ope­rativ, concret, al domnului preşe­dinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, ing. dr. Ion Câlea, care confirmă de fiecare dată că este cooperant, sen­sibil şi generos faţă de activităţile de cultură şi de educaţie ale tineretului.

E. Bădescu

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: