Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

13 decembrie 2018

Nu sunt bani pentru restanţele datorate fermierilor din sectorul vegetal


Recent, Camera Depu­ta­ților a hotărât cu 242 de voturi pentru, 4 abţineri și 16 voturi împotrivă încetarea proce­du­rii legislative prin respingere definitivă a proiec­tu­lui care prevedea ca fermierii din sec­torul vegetal să-și primeas­că banii restanți. Po­trivit Came­rei Deputaților, disputele pe banii producătorilor durează de mai bine de doi ani.

Potrivit proiectului de lege, producătorii din sectorul vegetal urmau să primeas­că pentru 2009, banii pen­tru susținerea producției marfă sfeclă de zahăr – 30 de lei/t, susținerea pro­­ducției marfă orez – 500 de lei/t (pentru o producție de 3.000 kg/ha) și susținerea producției marfă soia – 300 de lei/t (pentru o producție de 1.500 kg/ha).

„Strategia de dezvoltare a sectorului vegetal în România are ca obiectiv principal îmbunătățirea competitivității sectorului și orientarea acestuia către piață, creșterea productivității, îmbunătățirea calității produselor cu impact pentru consu­mul intern. Aplicarea măsurilor de sprijin financiar în activitățile din domeniul ve­ge­tal va determina revitalizarea sectorului culturi de câmp (soia, sfeclă de zahăr, orez) prin elaborarea acestei propuneri, în vederea acordării formelor de sprijin restant pentru anul 2009. Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal. Aplicarea măsurilor de sprijin financiar restant pentru producția marfă de soia, sfeclă de zahăr și orez pentru producția anului 2009, va determina creșterea volumului resurselor finan­cia­re alocate”, se arătă în expunerea de motive a proiectului de lege.

Potrivit Direcţiei Agricole, Guvernul nu a susținut adoptarea inițiativei legislative în forma propusă și a comunicat că pentru anul 2009, acest tip de ajutor de stat a fost acordat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 693/2009 privind apro­ba­rea activităților pentru care se aprobă sprijin financiar producătorilor agricoli din sec­torul vegetal.

„Susținerea producției marfă pentru sfecla de zahăr, orez și soia nu este cuprinsă în lista activităților pentru care a fost alocat sprijin financiar în anul 2009. În consecință, ajutorul financiar propus pentru aceste culturi nu poate avea caracter restant și nu poate fi acordat în baza perioadei de tranziție stabilite în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. În plus, instituirea unei reglementări pentru trecut pune în discuție constituționalitatea acesteia din punctul de vedere al principiului neretroactivității, consacrat prin prevederile art. 15 alin. (2) din Constituția României”, a precizat Guvernul.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: