Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 decembrie 2018

Noutăţi privind cota de lapte


Adrian-PinteaPrintr-un comunicat oficial de presă cu semnătura directorului Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în Monitorul Oficial nr. 128 din data de 11.03.2013 au fost publicate următoa­rele acte: 1. Ordinul nr. 62/07.03.2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională.

Potrivit documentului sus-menţio­nat, modificările aduse sunt următoa­rele: producătorul de lapte nu va bene­ficia de cotă din rezerva naţională dacă a vândut sau a cedat cu titlu gratuit orice cantitate de cotă: în anul de cotă precedent anului de cotă în care are loc distribuirea din rezerva naţio­nală; în anul de cotă curent distribuirii din rezerva națională.

„De asemenea, cererea de acor­dare a unei cantităţi de cotă din rezerva naţională nu va mai fi însoţită de actul de recepţie a lucrărilor privind investiţiile din exploataţia pentru care s-a solicitat cota din rezerva naţională. Astfel, fermierul va depune cererea însoţită de următoarele documente: act de identi­tate (BI/CI); cod unic de înregistrare, după caz;  cardul de identificare a exploataţiei la Autoritatea Naţională Sani­tară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; paşapoartele vacilor de lapte care fac obiectul extinderii exploataţiei sau al investiţiei noi, pentru care a fost solicitată cota din rezerva naţională, după caz; documentele prin care demonstrează cantitatea de lapte obţinută şi comercializată din exploata­ţia pentru care a solicitat cota din rezerva naţională; declaraţie pe propria răspundere privind surplusul cantităţii de lapte vândute direct faţă de cota deţinută, în cazul solicitării de cotă din rezerva naţională pentru vânzări direc­te”, rezultă din comunicat.

În plus,  Ordinul nr. 63/07.03.2013 pentru modificarea anexei nr. 1 „Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă“ la Ordinul ministrului agricul­tu­rii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 pri­vind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a for­mularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cum­pă­rătorilor.

Modificările aduse sunt următoa­rele: operatorul economic care solicită aprobarea şi înscrierea în Registrul Cumpărătorilor de lapte, va depune la dosar aprobarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor numai în cazul în care desfăşoară activitatea de colectare, ambalare, depozitare, răcire, transformare şi / sau transport.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: