Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

Modificări importante aduse Legii îmbunătăţirilor funciare


Badele_florel2Direcţia Agricolă Vâlcea anunţă că Ministerul Agriculturii a actualizat pro­iectul de ordonanţă pentru modifica­rea legii îmbunătăţirilor funciare. Vineri, MADR a publicat un proiect de ordo­nanţă pentru modificarea și comple­ta­rea Legii nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, potrivit căruia „este necesar să existe și un control cu privire la utiliza­rea și întreţinerea infrastructurii de îm­bunătățiri funciare transmisă în folosința gratuită organizaţiilor de îmbunătățiri funciare”.

Astfel, potrivit propunerilor de com­pletări ale legii, infrastructura de îmbu­nătăţiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice situată pe teritoriul organizaţiei, poate fi pre­luată în folosinţă de către organizaţie, pe durata existenţei acesteia, în temeiul unei înţelegeri scrise, autentificată. Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în folosinţa Agenţiei, societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite la cerere, în folosinţă gratuită acelei organizaţii, în condiţiile legii.

„Infrastructura de îmbunătăţiri fun­cia­re aparţinând domeniului privat al uni­tă­ţilor administrativ-teritoriale se trans­­mite, la cerere, în folosinţa orga­ni­zaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti, în condi­ţiile legii. Organizaţiile dobândesc drep­tul de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând dome­niu­lui public al statului sau unităţilor ad­mi­nistrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 213/1998, cu modificările şi com­ple­tările ulterioare și ale Codului civil.

Transmiterea dreptului de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea Agenţiei se face prin hotărâre a guvernului pe o perioada de 5 ani, și se predă prin pro­tocol de predare-preluare încheiat între părţi, cu specificarea obligaţiilor privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvol­tării rurale. Punerea în funcţiune a in­frastruc­turii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, în folosinţa unei organizaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei.

Transmiterea dreptului de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoa­ne­lor fizice sau juridice se face cu respec­tarea prevederilor legale în vigoare pri­vind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile. Infrastruc­tura de îmbunătățiri funciare transmisă în folosinţă gratuită organizaţiilor, poate fi transmisă și în proprietatea acestora în condiţiile în care infrastructura a fost utilizată în scopul pentru care a fost predată și dacă asupra acesteia au fost realizate lucrări de modernizare sau reabilitare. Transferul se poate realiza după 5 ani de la preluarea în folosință, prin hotărâre a guvernului”, ne-a lămurit inginerul Florel Bădele, directorul executiv al Direcţiei Agricole.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: