Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

18 decembrie 2018

Modificări aduse sistemului de adopții


Copiii din sistemul de protecție specială vor avea mai multe șanse să găsească o familie adoptatoare, printr-un proiect de modificare a legii adopției. Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de modificare a Legii privind procedura adopției, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie și a Zilei Naționale a Adopției – 2 iunie: „Proiectul de modificare a Legii privind procedura adopției propune introducerea mai multor măsuri menite să susțină și să sprijine adopția internă, declararea mai rapidă a adoptabilității copilului și flexibilizarea procedurii de evaluare și de pregătire a adoptatorilor.
Pentru declararea mai rapidă a adoptabilității copilului, prin noul proiect de act normativ au fost eliminate prevederile legale referitoare la căutarea rudelor până la gradul IV, a fost investit managerul de caz cu posibilitatea de a stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege și, de asemenea, a fost introdusă obligaţia directorului DGASPC de a controla trimestrial modul în care personalul din subordine respectă dispoziţiile legale. Nerespectarea atribuției de urmărire a evoluției copilului de către director constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 2.000 lei și 3.500 lei.
Pentru a flexibiliza procedura de evaluare și pregătire a adoptatorilor a fost extinsă durata de valabilitate a atestatului de persoană/familie aptă să adopte de la doi ani, cât este în prezent, la cinci ani și a fost eliminată obligativitatea lega­lizării unor documente (certificatele de naștere, căsătorie) care se anexează cererii de încuviințare a adopției.
Măsurile menite să susțină și să sprijine adopția internă: acordarea unei indemnizații lunare de 600 lei pentru fiecare copil adoptat care se află în una din următoarele situații: are vârsta cuprinsă între trei și șase ani; este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu; face parte dintr-un grup de doi frați adoptabili împreună; acorda­rea unei indemnizații lunare de 900 lei pentru fiecare copil adoptat care se află în una din următoarele situații: a împlinit vârsta de șapte ani; este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav; face parte dintr-un grup de cel puțin trei frați adoptabili împreună.
Cuantumul indemnizației se majorează cu 25% dacă copilul adoptat întrunește două dintre condițiile menționate și cu 50% dacă copilul adoptat întrunește toate cele trei condiții menționate.
Indemnizația se acordă până la dobândirea capacității depline de exercițiu de către copilul adoptat, respectiv până la 18 ani.
Pentru a sprijini familiile adoptatoare, prin proiectul de act normativ au fost introduse prevederi privind decontarea sumelor care reprezintă cheltuielile efectuate pentru asigurarea unor servicii destinate recuperării / reabilitării copilului, în limita sumei de 1.500 RON pe an, precum și decontarea cheltuielilor de transport și cazare realizate de familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului / adoptatorilor, în limita sumei de 200 de lei / zi / persoană” se arată în textul Ministerului.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Mai multe articole de la Actualitate

%d blogeri au apreciat: