Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 ianuarie 2019

Mitropolitul Olteniei, ÎPS Irineu, vâlcean de-al nostru din Perișani, la șase decenii de viață


• sărbătoare pentru toți credincioșii ortodocși din întreaga noastră regiune și nu numai

Astăzi, 16 noiembrie, este o zi cu semnificație importantă pentru ortodocșii din întreaga regiune a Olteniei, dar, mai ales, credem noi, pentru vâlceni. Mitropolitul Olteniei, ÎPS părinte academician dr. Irineu Ion Popa, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei împlinește șase decenii de viață. Spunem că momentul este de o importanță deosebită pentru vâlceni (cu atât mai mult pentru cei din Țara Loviștei) întrucât Irineu Popa a văzut lumina zilei pe 16 noiembrie 1957, în satul Spinu, pitoreasca localitate Perișani. Timp de 17 ani, el a fost arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, fiind ales, la data de 8 iulie 2008, ca arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, din noiembrie 2010 fiind membru de onoare al Academiei Române.

Studii
Şcoala primară în satul natal.
1975 – 1980, Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova.
1981–1985, cursuri de licenţă în teologie la Institutul Teologic din Bucureşti, obţinând titlul de licenţiat în teologie cu teza „Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”.
1985–1986, cursuri de doctorat, secţia istorie, specialitatea Patrologie, la Institutul Teologic din Bucureşti.
1986–1987, cursuri de limbă şi literatură franceză, la Facultatea de Litere din Grenoble.
1986–1990, cursuri de doctorat în teologie, specialitatea Dogmatică, la Institutul Saint Serge din Paris, cu teza de doctorat „La personne et la communion des personnes dans la Theologie de Saint Basile le Grand”, cu calificativul „magna cum laude”.
1989 – 1990, cursuri de limbă engleză în Londra.
1990 – 1991, cursuri de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim.
2002 – 2005, cursuri de doctorat în drept, specialitatea Drept Civil, la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova.
2005, Doctor în Drept Civil al Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova cu teza: „Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”, conducător ştiinţific, Acad. Prof. Univ. Dr. Ion Dogaru, calificativ obţinut „Cum laude”.

Hirotonii și hirotesii
1991, 6 septembrie, prin hotărârea Sfântului Sinod, promovat Arhiereu Vicar la Sfânta Episcopie a Râmnicului.
1991, 6 octombrie, hirotonit Arhiereu cu numele de Slătineanul.
Din 2003, secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea Sfinţilor români, din cadrul Sfântului Sinod.
Din 2000, referent pentru manuale de Religie din cadrul comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod.
Din 8 iulie 2008, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei.

Activitate academică
1990 – 1991, profesor de Istoria Bisericii Universale, la Institutul Saint Serge din Paris.
1991 – 1994, profesor de Istoria Culturii şi Civilizaţiei Bizantine la Facultatea de Teologie din Craiova, prin transfer de la Institutul Saint Serge din Paris.
1994 – 1997, profesor de Teologie Dogmatică şi Teologie Morală, Facultatea de Teologie din Craiova.
1997, profesor titular la catedra de Teologie Dogmatică, Facultatea de Teologie din Craiova.
1999 – 2001, profesor de Teologie Morală la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu.
2004, Şef de catedră la Facultatea de Teologie din Craiova.
2008, Decan al Facultăţii de Teologie din Craiova.
2009, Reprezentant ales în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene, Lyon.
2009, Conducător de doctorat pentru disciplina Teologie Dogmatică şi spiritualitate ortodoxă.
2010, Membru de onoare al Academiei Române.
2011, Decan al Facultăţii de Teologie din Craiova.

Arhiepiscop-vicar al Episcopiei Râmnicului
La data de 6 septembrie 1991, prin hotărârea și votul Sfântului Sinod, arhimandritul prof. dr. Irineu Popa a fost ales ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului cu titlul „Slătineanul”. A fost recunoscut ca arhiereu prin Decretul nr.77 din 6 septembrie 1991 al Președintelui României, fiind hirotonit întru arhierie la 6 octombrie 1991. L-a ajutat în conducerea Eparhiei Râmnicului pe PS Episcop Gherasim Cristea, care era în vârstă. Începând din anul 2000, este referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice și liturgice a Sf. Sinod, iar din 2003, este secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinților români, din cadrul Sf. Sinod.
Cărturar de o mare discreție și modestie, PS Irineu a deținut funcția de președinte executiv al Forumului Cultural al Râmnicului.

Mitropolit al Olteniei
La data de 8 iulie 2008, PS Irineu Slătineanul, arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului, a fost ales de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în funcția de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei în locul Înalt Preasfințitului Teofan Savu, din al doilea tur de scrutin, cu 24 de voturi pentru (la lucrările Sfântului Sinod fiind prezenți 47 din cei 52 de membri). Contracandidatul său a fost PS Vincențiu Ploieșteanul, episcop-vicar patriarhal, care a obținut 22 voturi, unul dintre voturi fiind anulat.
La data de 27 iulie 2008, în Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru – Izvorâtorul de mir“ din Craiova, a fost întronizat în demnitatea de Mitropolit al Olteniei de către Patriarhul Daniel, care a ocupat până atunci poziția interimară de Mitropolit al Olteniei. Au participat la acest eveniment președintele României, Traian Băsescu, președintele PSD, Mircea Geoană, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Cărţi şi traduceri publicate şi în curs de publicare:
1.Irineu Popa, La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand, Paris, 1991, 570 pagini (teză de doctorat).
2.Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii, introd. trad. din limba engleză, Ed. Adonai, Bucureşti, 1994, 174 pagini.
3.Jon Dunlop, Stareţul Ambrozie de Optina, introd. şi trad. din engleză şi rusă, Ed. Adonai, Bucureşti, 1994, 160 pagini.
4.Paul Evdochimov, Ortodoxia, introd şi trad. din franceză, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996, 382 pagini.
5.Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii şi cuvântări, introd. şi trad. din limba greacă, Ed. Episcopiei Râmnicului, 1995, 144 pagini.
6.Stareţul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu, introd. şi traducere din limba rusă, Ed. Adonai, Bucureşti, 1995, 318 pagini.
7.Sfântul Ioan Gură de Aur, Din ospăţul Stăpânului, Cuvântări şi discursuri, introd. şi traducere din limba greacă, Ed. Adonai, Bucureşti, 1995, 191 pagini.
8.Sfântul Ioan Gură de Aur, Dascălul pocăinţei, Cuvântări despre pocăinţă, introd. şi trad. din limba greacă, Ed. Episcopiei Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, 1996, 160 pagini.
9.Irineu Slătineanul, Convorbiri despre spovedanie, Ed. Ramida, Bucureşti, 1996, 150 pagini.
10.Irineu Slătineanul, Preoţi în cătuşe, (Cuprinde descrierea felului de vieţuire morală a unor preoţi din Eparhia Râmnicului care au suferit pentru credinţă în temniţele comuniste), Ed. Ramida, Bucureşti, 1997, 157 pagini.
11.Irineu Slătineanul şi Mihail Rădulescu, Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj, Ed. Ramida, Bucureşti, 1997.
12.Irineu Slătineanul, Experienţe mistice la Părinţii orientali, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2005.
13.Irineu Slătineanul, Iisus Hristos sau Logosul înomenit, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999, 150 pagini.
14.Irineu Slătineanul, Omul Fiinţă spre îndumnezeire, Ed. Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Alba Iulia, 2000, 227 pagini.
15.Irineu Slătineanul, În duhul Sfinţeniei lui Hristos, Ed. Universitaria, Craiova, 2001.
16.Irineu Slătineanul, L’Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite, Ed. Universitaria, 2003, 249 pagini.
17.Irineu Slătineanul, Le Mistere de la Sainte Trinite dans la communion des Personnes, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, 217 pagini.
18.Irineu Ion Popa, Substanţa morală a dreptului, Ed. Orizont juridic, Bucureşti, 2009.
19.Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010.
20.Mgr. Irineu Popa, Metropolite d’Oltenie, La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand, Les Editions Basilica du Patriarchat Roumain, Bucharest, 2011.
21.Acad. Dr. Mitrop. Irineu Popa, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. II, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012, 661 pagini.
22.† Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, 934 p.
23.Dr. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, 1200 p.
24.† Dr. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce va veni, Atotţiitorul, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, 1880 p.
25.Irineu Ion Popa, Fundamentele morale ale dreptului civil european în pregătire.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Spiritualitate

%d blogeri au apreciat: