Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

7 august 2020

Metodologie unică pentru controlul furajelor cu OMG


Giosan-Lidia03Toate furajele care conţin material modificat genetic în curs de autorizare sau a cărui autorizare a expirat vor fi controlate prin aceleaşi metode de analiză, validate de Laboratorul de referinţă al Uniunii Europene, potrivit Regulamentului Comisiei Europene prin care sunt stabilite metodele de eşantionare şi analiză pentru controlul furajelor şi care a intrat în vigoare în 15 iulie a.c., informează un comunicat al Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE). “Documentul legislativ era necesar, deoarece nu existau încă reguli speciale pentru acest tip de material modificat genetic, iar experienţa a arătat că în lipsa unor astfel de reguli, laboratoarele oficiale şi autorităţile competente aplică metode diferite de eşantionare, precum şi reguli diferite pentru interpretarea rezultatelor. Din această cauză exista riscul ca, în lipsa unor reguli armonizate, funcţionarea pieţei interne să fie afectată”, se precizează în comunicatul DAE. În pream­bu­lul Regulamentului se recomandă utilizarea metodelor de analiză validate de Laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru prevenirea apariţiei unor rezultate analitice divergente între statele membre. De asemenea, se consideră necesară armonizarea regulilor de inter­pre­tare a rezultatelor analizei pentru a garanta că, în întreaga Uniune Europeană, aceleaşi rezultate analitice conduc la aceleaşi concluzii.

„Trebuie menţionat că Regulamentul se aplică controalelor oficiale ale furajelor prin care se verifică prezenţa materialului modificat genetic autorizat pentru comercializare într-o ţară terţă, pentru care a fost depusă o cerere valabilă în temeiul articolului 17 din Regulamentul CE nr. 1829/2003 şi pentru care procedura de autorizare este în curs de desfăşurare de mai mult de trei luni. Materialul respectiv nu trebuie, însă, să fi fost identificat de EFSA ca susceptibil de a avea efecte negative asupra sănătăţii sau mediului atunci când este prezent sub limita minimă admisă. Regulamentul se mai aplică şi pentru verificarea prezenţei în furaje a materialului modificat genetic a cărui autorizaţie a expirat şi pentru care metoda cantitativă a fost validată şi publicată de Laboratorul de referinţă al Uniunii Europene, dar şi pentru verificarea prezenţei în furaje a materialului modificat genetic a cărui autorizaţie a expirat din cauza faptului că nu a fost depusă nici o cerere de reînnoire, în conformitate cu normele în vigoare”, explică Lidia Giosan (foto), direct Enterprise Europe Network Vâlcea.

Conform Regulamentului, în cazul în care încercările analitice indică în furaje un conţinut de material modificat genetic mai mare sau egal cu limita minimă admisă, atunci furajele respective sunt considerate neconforme cu Regulamentul CE nr. 1829/2003, iar statele membre co­mu­­nică imediat această informaţie prin intermediul Siste­mu­lui rapid de alertă pentru alimente şi furaje. Documentul mai stabileşte metodele de prelevare a probelor, metodele de analiză şi interpretare a rezultatelor.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized