Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 decembrie 2018

Mâine dimineață, Consiliul Județean votează pentru dizolvarea societății „Expo Nord – Oltenia” S.A


• președintele Rădulescu mai încearcă o dată să treacă Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, a unor spatii care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu, nr.8
Ultima zi de august aduce ședința ordinară a CJ Vâlcea cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 30 iulie 2018, Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 10 august 2018, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Politie Județean Vâlcea, în trimestrul II/2018, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listelor obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și din împrumuturile interne, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, acordarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2018, precum și modificarea anexei nr.8.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.17/15.02.2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2018, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.3/31.01.2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 254 din 22 decembrie 2015, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum și consumul de carburanți, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de personal al Serviciului public de turism, agrement și servicii, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.298 din 28 decembrie 2017, referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Județean Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special limitat Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „APA–VALCEA” să exercite, în numele și pe seama Județului Vâlcea, atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional-Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Expo Nord–Oltenia” S.A., să aprobe dizolvarea societății, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Bujoreni-Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Dispecerat Nord-Gara-Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Dispecerat Nord-Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Bujoreni-Râmnicu Vâlcea- S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budești”, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 007 și 039 din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul județean 050 operatorului de transport declarat câștigător în urma organizării licitației electronice la nivel național din data de 23 august 2018, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.131 din 10 august 2018 referitoare la aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Gorj și Vâlcea la servicii medicale de urgență” și a Acordului de Parteneriat, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.132 din 10 august 2018 referitoare la aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și Vâlcea” și a Acordului de Parteneriat, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, a unor spatii care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu, nr.8, Județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor imobile teren și construcție garaj cu 5 boxe din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului–Județul Vâlcea, în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu, în județul Vâlcea, Diverse.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Actualitate

%d blogeri au apreciat: