Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

13 noiembrie 2018

Mâine, 3 martie, termen limită pentru calculul taxei pe poluare conform OUG nr. 50/2008


finante_sediu_latDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribua­bililor interesaţi că mâine, 3 martie, este termen limită pentru depunerea documentelor necesare pentru calcu­lul taxei pe poluare pentru autove­hiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de 31 decembrie 2010 şi care nu au fost înmatriculate în România până la 1 ianuarie 2011. Contribuabilii aflaţi în această situaţie au avut obligaţia să depună până la 31 ianuarie 2011, o cerere însoţită de următoarele docu­mente: – pentru autovehiculele pentru care a fost lansată comandă fermă anterior datei de 31 decembrie 2010 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans, documente din care să rezulte acest lucru; – pentru autovehiculele care au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de proveni­enţă, documente emise înainte de 31 decembrie 2010, din care să rezulte acest lucru; – pentru autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010, documente din care să rezulte acest lucru, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat ante­rior datei de 31 decembrie 2010 în vederea înmatriculării în România şi nu a fost înmatriculat în România până la 1 ianuarie 2011.Pentru a beneficia de calculul taxei pe poluare conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările şi completările ulte­rioare, contribuabilii interesaţi trebuie să depună la autoritatea fiscală com­petentă, celelalte documente: cartea de identitate a vehiculului, iar în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere, precum şi rezul­tatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Ro­mân” ori rezultatul evaluării individuale efectuate. Pentru contribuabilii care nu depun documentele până la 3 martie 2011, calculul taxei pe poluare se va face conform Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2010.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: