Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

13 noiembrie 2018

Luni, 11 aprilie, termen pentru unele obligaţii fiscale


Direcţia Generală a Finan­ţelor Publice Vâlcea informează că, întrucât 10 aprilie este zi nelu­crătoare, până luni, 11 aprilie, inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz:

– Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru per­soa­ne juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridi­că, formular 010. Se depune de că­tre persoanele juridice, care au obli­gaţia să se înregistreze ca plă­titori de TVA în urma depăşirii pla­fo­nului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a Ro­mâniei de la data aderării la Uniu­nea Europeană, 3,3817 lei). Reglemen­tare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis­cal, cu modificările şi completă­rile ulte­rioare; OMEF nr. 2.296/2007;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi econo­mice în mod independent sau exer­cită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulte­rioare; OMEF nr. 262/2007;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: