Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

12 decembrie 2018

La 9 august, parcul „Zăvoiul” a împlinit 162 de ani (3)


Strandul_din_ZavoiMUSICA MILITARĂ A REGIMEN­TU­LUI 2 DOROBANŢI CARE VA DIS­TRA PE ONOR PUBLIC, CÂNTÂND ÎN GRĂDINA BĂILOR DE LA ORA 7 PÂNĂ LA ORA 10 DIMINEAŢA ŞI DE LA ORA 4 PÂNĂ LA ORA7 SEARA.

Primar: P.S.Lăvitescu”.

15.06.1896 „Se reface FÂNTÂNA MONUMENT ridicată de primărie în anul 1856, cu ocazia inaugurării Gră­dinii Publice Zăvoiul. Lucrarea este executată de MAIESTRUL ROMÂN Nae Constantinescu din Râmnicul Vâlcii, cu suma de 180 lei”.

24.06.1905 „Se deschide licitaţia publică de fixare a antreprizei de construire a unui STABILIMENT DE BĂI PUBLICE ŞI DE HIDROTERAPIE în Grădina Publică Zăvoiul. Decret Regal 2948/18 mai 1905, primarul ora­şului fiind V. Tretinescu. Construcţia se va face pe locul ce a aparţinut d-lui Bădescu. Proiectul lucrării este făcut de ing. Grant şi ing. Petre Antonescu în anul 1905. Ing. Dimitrie Dima, din Piteşti, începe lucrările de construcţie a băilor publice din Zăvoi.”

05.1906 „Podul de intrare în parc peste „Iazul Morilor” este executat de ing. Dima”.

1904-1920 „Grupul statuar, ridicat în memoria domnitorului DIMITRIE BARBU ŞTIRBEI (1848-1856), ctitorul GRĂDINII PUBLICE ZĂVOIUL, este sculptat în marmură de profesorul Cons­tantin GH. Mihăilescu (1881-1928) care îl realizează între 1914-1920. Este amplasat la intrarea în Gră­dina Publică Zăvoiul”.

1925 „În Grădina Publică Zăvoiul funcţiona un restaurant-bufet, proprie­ta­tea comunei, care se închiria pe ter­men de la 9 luni la 3 ani. Tot în Gră­dina Zăvoiul era amenajat un câmp sportiv, ude un ofiţer de educaţie fizică conducea şi INSTRUIA TOATE SPOR­TURILE.”

13.08.1934 „Cu decizia Nr.8, pri­măria oraşului hotăreşte să se cons­truiască un ştrand în Grădina Publică Zăvoiul. Construcţia este realizată şi condusă de arhitectul I. Busuioc, şeful serviciului tehnic comunal, primar fiind C.GH. Ştefănescu-Tică. Ştrandul va avea capacitatea de 1.200 metru cubi de apă, 40 de cabine, 2 trambuline la 1 metru şi 3 metri înălţime, un restau­rant, duşuri etc.”

1936 „Este anul în care se încep stu­diile după diferite stadioane din ţară în vederea construirii stadionului spor­tiv din Zăvoi. Stadionul este cons­truit după planurile arhitectului diplo­mat Cos­tin Herjeu. Arhitectul Raisen­hauer exe­cută lucrările de acoperire a tribu­nelor. Su­prafaţa stadionului este de 1.500 metri pătraţi, lungimea medie de 164 metri şi 90 metri lăţime. Tri­bu­na are un număr de  730 locuri aco­perite şi în părţile exterioare 370 locuri descoperite.”

14.07.1939 „La inventarierea Gră­dinei Zăvoiul, s-au constatat urmă­toa­rele: Grădina Zăvoiul se găseşte aşe­zată în strada Ştirbei Vodă şi Splaiul I.C.Brătianu, având următoarele veci­nătăţi: la est, I. Tulucă, Maria Maican şi N. Fundătureanu; la vest, Ştrandul Zăvoiul, la miazăzi: Splaiul I.C. Bră­tia­nu; la miază-noapte: Canalul Morilor şi Strada Ştirbei Vodă.

Suprafaţa totală a Grădinii Zăvoiul este de 14 ha şi 902 metri pătraţi. Su­prafaţa clădită este de 1112 metri pă­traţi, băile comunale – 428,64 metri pă­­­traţi, casa cazanului – 1,20 metri pă­­­traţi, locuinţa grădinarului – 90.00 me­tri pătraţi, cazarmă pentru lucrători – 47,00 metri pătraţi, serele 401,00 me­tri pătraţi.

NOTĂ: TOATE INFORMAŢIILE DOCUMENTARE SUNT SCOASE DIN ARHIVA PRIMĂRIEI RÂMNICULUI VÂLCII ÎNCEPÂND CU ANUL 1791 ÎN 1939.

DOCUMENTELE SE GĂSESC LA ARHIVELE NAŢIONALE VÂLCEA.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: