Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

Joi, 31 ianuarie, termen pentru unele obligaţii fiscale


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, după caz, până joi, 31 ianuarie, trebuie depuse la Fisc: Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de: persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit sau plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii, respectiv impozit pe profit. Reglementare: art. 112^2; art. 112^8 Cod Fiscal; persoanele impozabile plătitoare de TVA pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA de la lună la trimestru, respectiv de la trimestru la lună, după caz. Reglementare: art. 156^1 Cod Fiscal; art. 77 alin. (1) Cod de Procedură Fiscală; plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru schimbarea perioadei fiscale la impozit pe venituri din salarii şi contribuţii sociale lunar sau trimestrial , după caz. Reglementare: art. 58 Cod Fiscal; art. 77 alin. (1) Cod de Procedură Fiscală; Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, formular 012. Se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit prevăzuţi la art. 34 alin. (2) care optează pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Reglementare: OPANAF nr. 1.994/2012;Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de: persoanele impozabile plătitoare de TVA pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA de la lună la trimestru, respectiv de la trimestru la lună, după caz. Reglementare: art. 156^1 Cod Fiscal; art. 77 alin. (1) Cod de Procedură Fiscală; plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru schimbarea perioadei fiscale la impozit pe venituri din salarii şi contribuţii sociale lunar sau trimestrial, după caz. Reglementare: art. 58 Cod Fiscal; art. 77 alin. (1) Cod de Procedură Fiscală; Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220. Se depune de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale care au obligaţii declarative prevăzute la art. 49, alin. (9), art. 62^1, 62^2 şi 81 Cod Fiscal. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012; Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600. Se depune de către: întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; membrii întreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; persoanele care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, care desfăşoară activitate în anul 2013 şi care nu sunt asiguraţi în sistemul public de pensii sau în sisteme proprii de asigurări sociale, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale (CAS – 31,3%). Reglementare: OPANAF nr. 874/2012 şi 882/2012.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: