Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 decembrie 2018

Învățământul drăgășănean în contextul integrării europene


Activitate_in_echipa._Stagiu_Florenta• trei dintre profesoarele de la Grupul Școlar „Brătianu” Drăgașani au obținut burse COMENIUS, fiecare în valoare de 1.965 euro

Stagiul de formare „Stimularea antreprenoriatului european şi a aptitudinilor antreprenoriale folosind jocul” s-a desfăşurat în perioada 20-27 martie 2011, în Mahon – port al uneia dintre cele mai frumoase insule baleare – Menorca (Spania). Proiectul a fost coordonat de consorţiul SEE A GAME, compus din mai multe organizaţii. Aşadar CVO Antwerpen-Zuid (Belgia) s-a ocupat de organizare, colaboratorii Seed (Elveția) de training, iar şcoala de adulţi Cepa Joan Mir I Mir (Spania) de activităţile socio-culturale ale grupului.

Scopul proiectului SEE A GAME este de a dezvolta învățarea bazată pe jocuri. Pe parcursul acestui curs, profesorii învaţă să utilizeze la clasă un set de jocuri adaptate la viața reală, ce permit dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor. Punând în practică diferitele scenarii propuse, am constat că elevii descoperă valori competitive și colaborative, care le pot asigura un viitor de succes.

Crearea de noi firme afectează, într-o mare măsură, machiajul social al oricărei națiuni, deoarece contribuie la bunăstarea noii generații şi la crearea de locuri de muncă și de noi surse de venit. În contextul economic european actual, întâlnim – în special – întreprin­deri mici şi mijlocii, iar progresul tine­rilor antreprenori capabili de inovare şi dezvoltare devine un element esențial pentru creșterea economico-socială. Daca luăm în considerare criza finan­ciară ce a luat naștere în 2009, acest factor devine chiar mai important. Ne­voia de a instrui viitori antreprenori, capabili de a concura și de a valorifica oportunitățile oferite pe piețele națio­nale și internaționale, este evidentă. A investi în educația lor înseamnă a investi în viitorul ţării noastre!

Spiritul antreprenorial nu este unul înnăscut. Din contră, este o atitudine ce trebuie cultivată și motivată!”

prof. economist Cristina Cîrjan, GSB Drăgăşani

 

Malta„The Natural Habitat of the Me­di­terranean Region” (Habitatul na­tu­ral al regiunii mediteraneene) s-a intitulat stagiul de formare pe teme de dezvoltare durabilă şi biodiversitate a arhipelagului insulelor malteze, la care orice profesor de biologie ar dori să participe. Desfăşurându-se în Malta, în perioada 9-15 aprilie 2011, sub egi­da companiei malteze independente „Sans Frontiers Europe”, organizatorii au stabilit drept locaţii de desfăşurare a cursurilor diferite zone rurale pito­reşti sau de interes istoric, biologic şi ecologic: capitala La Valetta, stupinele romane de la Xemxija, Mgarr – un sat tipic maltez, Grădina botanică San Anton din Attard, Parcul Buskett de la Dingli, Siggiewi Limestone Heritage; Muzeul de Istorie Naturală din fosta capitală antică Mdina, Parcul Dwejra din insula Gozo. Arhipelagul maltez, populat de către primii colonizatori în urmă cu cca. 7000 de ani şi alcătuit din şase insule, locuite fiind doar două – Malta şi Gozo, are o biodiversitate spe­­­cific mediteraneană, dar cu mul­ti­ple specii de plante şi animale en­de­mice.

Obiectivele activităţii de formare au urmărit îmbunătăţirea calităţii pro­ce­sului instructiv-educativ prin im­ple­mentarea şi promovarea cunoştinţelor însuşite, diversificarea activităţilor extra­şcolare, motivarea elevilor prin im­plicarea în proiecte diverse şi creş­terea numărului acestora la schimbu­rile de experienţă internaţionale, in­terre­la­ţionarea cu alte culturi, dezvol­tarea profesională şi personală a participanţilor la mobilitate.”

prof. drd. biolog Manuela Concioiu, GSB Drăgăşani

Poza_de_grup_cu_participantii_la_stagiu_Aparitie_in_ziarul_local_Menorca.diario_insular„Omul cât trăieşte, învaţă”, viaţa este prin ea însăşi un demers al evo­luţiei permanente, este o conti­nuă devenire. În acest context al pro­vocării și cunoaşterii, am participat la stagiul de formare continuă în cadrul Pro­gramului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Comenius, în pe­rioada 20-27 martie 2011. Cursul, nu­mit TEFL/TESOL English Teacher Re­fresher Course, s-a desfăşurat în Italia, la Florenţa şi a avut ca temă meto­dica predării limbii engleze. La curs au participat cadre didactice din: Spania, Portugalia, Grecia, Polonia şi România. Trainer-ul, Sheila Corwin a propus activităţi „warm-up”, prin care am reuşit să ne cunoaștem mai bine. Lucrul în echipă, autoevaluarea, eva­lua­rea de către ceilalţi dublau discuţiile pe marginea unor materiale video sau audio (de la fragmente de curs susţi­nute de profesori de la universităţi de renume, la secvenţe din filme sau sce­ne filmate în cadrul unor lecţii interac­ti­ve).

Obiectivul cursului a fost actuali­zarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de predarea a limbii engleze, bazân­du-se pe noţiuni cum ar fi: Commu­ni­ca­tive Language Teaching Metho­do­logy (Metode de predare pe baza de comunicare), Task Based Learning, (Invaţare pe baza de sarcini), Classroom Management. Nu a fost vorba de utilizarea unor metode noi, pe care să nu le fi cunoscut până în acel moment, ci de maniera în care acestea erau aplicate. Însă, schimbul de experienţă a fost unul autentic, întrucât fiecare profesor a susţinut şi a argumentat ideile şi propria viziune didactică.  Pentru mine, ca profesor de limba engleză, a fost o experiență interesantă, inedită, o oportunitate de dezvoltare personală şi profesională, de încurajare a cooperării transna­ţio­nale dintre şcoli prin posibile parte­ne­riate, de promovare a imaginii şcolii.

În mod cert, o astfel de experienţă este inedită, iar stagiile de formare prin Comenius – Lifelong Learning Pro­gramme reprezintă o oportunitate ce merită a fi valorificată!

prof. limba engleză Angelica Bărbulete, GSB Drăgăşani

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: