Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

În Trimestrul 3, Direcția Agricolă raportează oficializarea a 310 tone de lână din cele 600 preconizate!


• au fost depuse 434 de dosare ale crescătorilor de ovine din judeţ cu o cantitate de lână estimată la 310 tone
Conform unui raport oficial trimis la MADR, în trimestrul III 2017, Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, statistică agricolă, monitorizare piaţă au realizat următoarele verificări: în domeniul legume – fructe au fost verificaţi un număr de 18 agenţi economici şi 30 de producători agricoli în care s-a urmărit respectarea a normelor privind calitatea , evidența, trasabilitatea lor si conformitatea cu standardele comunitare, au fost aplicate 4 amenzi in valoare de 11.000 lei şi 10 avertismente .
În domeniul agriculturii ecologice au fost efectuate 9 controale din care 3 controale conform eşantionului M.A.D.R. şi 6 comercianţi aplicandu-se 3 avertismente.Au fost verificaţi 2 agenţi economici care cultuivă tutun, efectundu-se eligibilitatea pentru A.P.I.A. , condiţiile agrotehnice.
În domeniul fertilizanţilor au fost efectuate 13 controale la agenţi economici care comercializează îngrăşăminte, au fost prelevate 4 probe de azot de amoniu şi au fost acordate 2 avertismente pentru nerespectarea transabilităţii.
În domeniul inspecţiei de stat pentrul controlul tehnic vitivinicol au fost verificaţi 27 agenţi economici care comercializează produse viniviticole prelevandu-se un nr de 10 probe de vin care au fost duse la laboratorul din Valea Călugărească, au fost vizate şi verificate 33 de documete de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole.
În domeniul industrie alimentară au fost efectuate 18 verificări în ceea ce priveşte comercializarea de pâine şi produse de panificaţie, 3 brutării şi 1 depozit de cereale.
Până în data de 30.09.2017, la programul Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate au depus cereri de înregistrare in program un număr de 60 de fermieri.
Din cei 60 de fermieri înscrişi 14 au beneficiat de ajutorul de minimis în ciclul I, iar pentru ciclul II au fost verificaţi 26 de fermieri care urmează să comercializeze minim 2000 kg până în data de 20 decembrie 2017.
Au fost realizate acţiuni şi informaţi un număr de 42 de producători agricoli privind normele şi cerinţele de cocondiţionalitate, Măsurile PNDR 2014-2020, Schemele de plăţi care se aplică în agricultură în anul 2017, Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, Codul de bune practici agricole, utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor, agricultura acologică.
În perioada 1.07-30.09.2017, au fost întocmite următoarele proiecte: 55 proiecte Măsura 6.3, 2 proiecte Măsura 6.1, 58 cursanţi pentru Măsura 10,5 cereri de plată.
Sunt în elaborare la nivelul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vâlcea nouă proiecte de amenajamente pastorale în următoarele localităţi: Călimăneşti, Milcoiu, Galicea, Perişani, Berislaveşti, Drăgoeşti, Măldăreşti, Bărbăteşti, Obştea Scara Mazgavu Perişani.
Alte activităţi desfăşurate de Direcţia pentru Agricultură Vâlcea în trimestrul III 2017: au fost eliberate cinci autorizaţii tăiere nuci în conformitate cu Legea pomiculturii nr.348/2003 republicată în 2008; a fost eliberată o autorizaţie de defrişare pomi şi arbuşti fructiferi, a fost eliberată o autorizaţie de plantare pomi şi arbuşti fructiferi, au fost eliberate două autorizaţii de depozit de cereale, au fost înregistraţi în agricultura ecologica un număr de trei operatori, au fost emise două decizii de scoateri temporare din circuitul agricol, au fost emise nouă decizii de scoateri definitive din circuitul agricol.
Tot în perioada 1.07-30.09.2016, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea, au fost depuse, înregistrate şi verificate un număr de 320 dosare de vânzare a terenurilor din extravilan cu o suprafaţă de 134 ha.
La sediul Direcţiei pentru Agricultură şi Judeţeană Vâlcea au fost depuse 434 de dosare ale crescătorilor de ovine din judeţ cu o cantitate de lână estimată la 310 tone. În vederea aplicării legii 500/2017, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate: să dețină o exploatație înregistrată în Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE, astfel cum este prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare; să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.
Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1 leu/kg lână comercializată, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 5.
Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie; declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; document care atestă că exploatațiile de ovine sunt identificate și înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA.
În Vâlcea, fiecare dintre cele trei centre de colectare a lânii din Perișani, Băbeni și Vaideeni și-a propus câte 200 tone de lână.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Mai multe articole de la Actualitate

%d blogeri au apreciat: