Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

12 decembrie 2018

În foaierul Teatrului „Anton Pann”, din Râmnic, vineri, după-amiază ocaldă reuniune culturală, unde gazdele și invitații și-au deschis larg sufletele


Manifestare culturală de mare prestigiu, vineri, după-amiază, în holul modernului Teatru „Anton Pann”, din Rm. Vâlcea: întâlnire cu două repre­zen­tante de seamă ale Asociației Ita­lie­­nilor din România, Ioana Grosaru, vice­președinta asociației, și Gabriela Ta­rabega, redactor șef al revistei „Sia­mo di nuovo insieme”. Cu acest prilej, s-a lansat și un excelent album: ITA­LIENII DIN ROMÂNIA. O ISTORIE ÎN IMAGINI (Italiani in Romania. Una sto­ria in immagini), care a apărut la Bucu­rești, sub semnătura distinselor doamne amintite mai înainte. Totodată, a fost ver­nisată și expoziția itinerantă cu imagini din viața și activitatea italienilor trăitori în România de mai multe secole.

Reuniunea, onorată de un numeros public, între care și un număr însemnat de liceeni, a fost prefațată de prof. dr. Florin Epure, directorul Direcției Județene pentru Cultură, care a anunțat asistența că primarul Râmnicului, ing. Emilian Valentin Frâncu, este reprezentat de doamna Carmen Zgripcea, din departamentul cultural al instituției. Directorul Florin Epure  s-a dovedit un foarte bun cunoscător la istoriei prezenței italienilor pe teritoriul actual al României, de-a lungul veacurilor, dar, mai cu seamă, a făcut o emoționantă trecere în revistă a istoriei comunităților de italieni de pe teritoriul județului Vâlcea.  A vorbit, apoi, Adrian Roman, care a făcut un istoric al activității teatrale în Râmnic, temelia punând-o câțiva iubitori ai scenei, italieni stabiliți pe aceste meleaguri, care au întemeiat vestitul teatru Adriani, pilon al acestei mișcări teatrale. De altfel, actualul palat al teatrului se află pe locul unde, odinioară, Teatrul Adriani își avea lăcașul în care mii și mii de admiratori ai Thaliei i-au trecut pragul. Au mai luat cuvântul, deputatul Romeo Rădulescu,  prof. Gh. Stanciu, primarul comunei Voineasa, Angela Tomaselli și Ștefan Boicescu, artiști plastici, Petre Cichirdan, directorul revistei „Cultura vâlceană”, scriitorul Ioan Barbu, care a evocat primirea caldă care i s-a făcut, recent, în Italia, în regiunea Marche, cu ocazia lansării cărților sale „Italia – terra di casa mia” (Editura Conphys Rm Vâlcea și „Nel favoloso mondo leopardiano” (Editura Il Convivio, Castiglione di Sicilia), în orașele Macerata și Recanati, din delegația culturală făcând parte și directorul Editurii Fortuna, Emil Catrinoiu, care a prezentat publicului italian o bijuterie de minicasetă: OPERE SCELTI, cu poeziile, scrierile politice și eseurile lui Giacomo Leopardi, în limba în care au fost scrise de autor, cel mai mare poet al Italiei, după Dante. Doamnele invitate la Rm. Vâlcea, Ioana Grosaru și Gabriela Tarabega, au evocat prezența italienilor  pe teritoriul Românie, cam de prin anul 1000, după unii cercetători, din timpul procesului de creștinare a popoarelor europene. Au prezentat, totodată, expoziția, albumul și revista „Siamo di nuovo insieme”, mulțumind gazdelor pentru primirea caldă și atenția acordată acestei manifestări, care va întări și mai mult prietenia italiano-română. A fost o după-amiază plăcută, cu multe învățăminte, în care și-au deschis sufletele reprezentanți ai italienilor trăitori în România, dar și români, care s-au dovedit gazde vrednice de laudele adresate.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: