Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

În dezbatere publică: proiecte de ordine ale preşedintelui ANAF


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, secţiunea Legislaţie, categoria Transparenţă decizională, au fost publicate proiectele de ordine al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului:

– formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA)”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume

– „Certificatului privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi „Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora.

*

1. Potrivit art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal (CF), în situaţia în care beneficiarul transferului de active, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, este o persoană impozabilă care nu este înregistrată în scopuri de taxă pe valaorea adăugată (TVA) conform art. 153 din CF şi nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, acesta este obligat să declare şi să plătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a ajustărilor TVA, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din CF, după caz.

Pentru îndeplinirea acestor obligaţii, contribuabilii au la dispoziţie formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de TVA”, care a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.691/2010.

Prin modificările aduse normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din CF prin Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 s-a prevăzut, la punctul 61 alin. (9), obligaţia persoanei (utilizatorul) care achiziţionează active corporale fixe printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, de a ajusta taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital/activelor corporale fixe, altele decât cele de capital.

Potrivit aceloraşi dispoziţii, prin ordin al preşedintelui ANAF se va stabili procedura de declarare şi plată a sumelor rezultate din ajustarea taxei.

Menţionăm, totodată, că prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.374/2010 a fost stabilit termenul de declarare şi de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este o persoană înregistrată în scopuri de TVA, respectiv până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii în care are loc transferul de active.

Având în vedere aceste dispoziţii, propunem utilizarea formularului 307 şi pentru noua situaţie reglementată, fiind necesară completarea formularului deja aprobat cu noi rubrici aplicabile în această situaţie, precum şi modificarea intrucţiunilor de completare.

*

2. Prin modificările legislative aduse Codului Fiscal (CF) şi Normelor metodologice de aplicarea a Titlului VI din CF, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 150/2011, s-au reglementat situaţiile în care organele fiscale trebuie să elibereze certificate de atestare a plăţii TVA în România, respectiv certificate din care să rezulte că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România, în vederea înmatriculării în România a mijloacelor de transport. Astfel, pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, dacă acestea sunt taxabile în România, după achitarea TVA, organele fiscale competente trebuie să elibereze certificate care atestă plata TVA în România. În situaţia în care achiziţiile nu sunt impozabile în România, organele fiscale trebuie să elibereze certificate din care să rezulte că nu se datorează TVA în România.

Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 125 indice 1 alin. (3) din CF, taxabile în România, după achitarea TVA, organele fiscale competente trebuie să elibereze certificate care să ateste plata TVA în România. Dacă achiziţia care nu este taxabilă în România este efectuată de o persoană neînregistrată în scopuri de TVA în România sau achiziţia este făcută de o persoană înregistrată conform 1531 din CF, organele fiscale trebuie să elibereze un certificat din care să rezulte că nu se datorează TVA în România.

Precizăm că, potrivit prevederilor legale anterioare acestor modificări, în vederea înmatriculării mijloacelor de transport noi, organele fiscale competente eliberau certificate care atestau plata TVA în România, iar pentru înmatricularea mijloacelor de transport care nu sunt noi în sensul art. 125 indice 1 alin. (3) din CF, organele fiscale competente eliberau certificate din care rezulta că nu se datorează TVA în România.

Având în vedere noile prevederi legale, este necesară modificarea formularelor “Certificat privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” şi “Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.128/2009.

*

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe website-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislaţie/ Transparenţa decizională.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr. 52/2003”:

– prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti 050741, la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;

– electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro;

– prin fax la numărul 021.319.98.57.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: