Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

20 noiembrie 2018

Duşmanii culturilor agricole vâlcene


În urma observaţiilor şi sondajelor făcute la culturile agricole, Direcţia Agricolă a întocmit mai multe fişe de evidenţă a bolilor şi dăunătorilor, în fiecare lună de vegetaţie, iar datele înscrise în aceste fişe au fost transmise la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Persoanele fizice, organele administraţiei locale din judeţ pre­cum şi persoane juridice au solicitat răspunsuri privind diagnoze şi recomandări de tratamente specifice. Direcţia a formulat 98 de astfel de răspunsuri efectuându-se, totodată, sondaje pentru dăunătorul „Ploşniţa cerealelor” toamna şi primăvara, în principalele păduri ale judeţului privind rezerva biologică a dăunătorului. Au fost întocmite situaţii anuale cu boabele de grâu înţepate de “Ploşniţa cerealelor” şi Fişa biologică a dăunătorului, ambele documente au fost transmise la Laboratorul Central Fitosanitar. S-au efectuat, de asemenea sondaje pentru atacul produs de dăunătorul “Şoarecele de câmp” la culturile de câmp, rezultatele fiind transmise la Agenţia Naţională Fitosanitară. La “Ploşniţa cerealelor” s-a constatat o uşoară creştere a populaţiei faţă de anul trecut, situaţie diametral opusă cu cea constatată la „şoarecele de câmp”, unde s-a înregistrat o scădere a populaţiei.

În privinţa protecţiei împotriva introducerii organismelor dăunătoare în ţările importatoare, Direcţia Agricolă raportează că, în 2012, s-au efectuat 527 de inspecţii necesare eliberării certificatelor fitosanitare, documente prin care se garantează că plantele şi produsele vegetale sunt libere de organisme dăunătoare de carantină. În plus, pentru stabilirea prezenţei sau absenţei anumitor organisme dăunătoare vizate şi a măsurilor ce se impun a fi aplicate, după caz, activităţile desfăşurate pentru realizarea acestui obiectiv au fost: monitorizarea organismelor dăunătoare de carantină, conform celor 18 planuri de monitorizare transmise de M.A.D.R., Agenţia Naţională Fitosanitară. Astfel, s-au efectuat 156 inspecţii, urmărindu-se un număr de 68 organisme dăunătoare. Monitorizarea culturii de cartof pentru consum s-a materializat prin efectuarea a 57 inspecţii pe o suprafaţă de 1750 ha. S-au urmărit opt organisme dăunătoare şi s-au ridicat 57 probe pentru analiza de laborator, care au fost trimise spre analiza laboratorului, urmând ca rezultatele să fie primite în luna martie 2013. La capitolul Monitorizarea organismelor dăunătoare conform Deciziilor UE, în judeţul Vâlcea, s-au efectuat în vederea realizării acestui obiectiv un număr de 140 inspecţii şi s-au ridicat 33 probe pentru analize de laborator, nu s-au constatat abateri de la prevederile normelor europene. Pentru protecţia împotriva apariţiei şi dezvoltării organismelor dăunătoare comune la plante, s-au efectuat inspecţii la culturi pe o suprafaţă de 2345 ha, urmărindu-se fenofazele la plante şi biologia organismelor dăunătoare, în vederea stabilirii diagnozei şi emiterea buletinelor de avertizare. S-au întocmit şi expediat către producători un număr de 57 buletine de avertizare.

În ceea ce priveşte protecţia împotriva apariţiei pe piaţă a unor pesticide contrafăcute, Direcţia Agricolă raportează că, la agenţii economici autorizaţi s-au efectuat 158 de inspecţii. S-a constatat că, pe teritoriul judeţului sunt agenţi economici neautorizaţi care comercializează produse de protecţia plantelor, s-a aplicat o amendă în valoare de 10.000 lei şi un număr de 9 avertismente.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: