Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 decembrie 2018

Deschiderea festivă a noului an universitar


brancoveanu_deschidere• Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Râmnic şi-a redeschis ieri porţile pentru studenţii săi • efectele negative ale celor două sesiuni de bacalaureat din acest an s-au resimţit şi la Vâlcea

La evenimentul organizat ieri în aula universităţii au luat parte studenţi, părinţi, membrii din conducerea ­insti­tu­ţiei de în­vă­ţă­mânt superior, precum şi distinşi invitaţi. Printre aceştia din urmă s-au nu­mă­rat Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, primarul Râmnicului, Ro­meo Rădulescu, inspectorul şcolar ge­neral al judeţului Vâlcea, Gabriela Ene, precum şi reprezentanţi ai vâlce­nilor în Parlamentul României: Emilian Frâncu, Aurel Vlădoiu şi Samoil Vîlcu. În mijlocul acestui prezidiu s-a regăsit, aşa cum se întâmplă an de an, rectorul fondator al universităţii, prof. univ. dr. Alexandru Puiu.

Cei mai entuziasmaţi de începerea noului an universitar s-au dovedit a fi „bobocii”, ei arătându-se impresionaţi atât de viitorul spaţiu în care vor studia dar şi de prezenţa numelor importante aflate la doar câţiva paşi de ei.

Festivitatea de deschidere a înce­put, ca întotdeauna, cu intonarea imnului universităţii urmând ca apoi, de la pupi­trul special amenajat, oficialităţile să ia cuvântul.

Rectorul Alexandru Puiu a fost primul care s-a adresat studenţilor şi mai ales „bobocilor”: „A fost un an bun pentru universitatea noastră dar contradictoriu. În primăvară am primit vizita comisiei de la ARACIS (Agenţia Română de Asigu­rare a Calităţii în Învăţământul Superior), iar apoi această universitate a demons­trat că este un edificiu de cultură serios, do­vadă fiind faptul că am primit califi­ca­tivul „Grad de Încredere Ridicat”, maxi­mul care poate fi acordat unei universităţi din România, situându-ne astfel pe o poziţie foarte onorabilă, între primele patru universităţi private din ţară”. “Din păcate, în noul an universitar, cel care începe astăzi, suntem martorii unuia dintre cele mai scăzute efective de studenţi ce au fost declaraţi admişi în anul I la studii de licenţă. Acest fapt se da­torează în primul rând rigorilor sub aus­piciul cărora s-a susţinut bacalau­rea­tul”. Rectorul universităţii a ţinut să punc­teze faptul că, raportându-ne la numărul studenţilor înscrişi în acest an, filiala Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Râmnicu Vâlcea se situează cel mai bine comparativ cu celelalte două filiale, Piteşti şi Brăila. În Râmnic, fiind înmatri­culaţi în anul I, 350 de studenţi la licenţă şi 150 la masterat; număr aproximativ egal cu cel înregistrat la Piteşti şi mult superior celui de la Brăila (circa 200). De asemenea, rectorul a precizat faptul că este o greşală să se afirme despre toate universităţile particulare că ar fi doar „niste fabrici de diplome”, drept argument prezentând situaţia instituţiei pe care o conduce, în care o treime dintre studenţii înscrişi în anul I nu reuşesc să ajungă la susţinerea examenului de licenţă, în prin­cipiu datorită rigorilor impuse de această universitate. În finalul discursu­lui, rectorul a dat citire listei studenţilor deja, admişi în anul I, care au obţinut medii foarte mari la examenul de bacalaureat. Şi, în ciuda faptului că acest examen a fost dificil după cum „s-au plâns” mulţi elevi, la filiala din Râmnic, din cei 350 de studenţi admişi în primul an, mai mult de 30 dintre ei au obţinut medii de peste 9 la „examenul maturităţii”!

Inspectorul şcolar general al jude­ţului Vâlcea, Gabriela Ene a transmis un călduros „Bun venit!” tuturor „bobocilor” iar apoi, trecând la lucruri mai serioase, a amintit de situaţia grea prin care trece învăţământul românesc, cu precădere cel preuniversitar dar nici cel superior nefiind ocolit în aceste vremuri tulburi. În finalul discursului, şefa învăţă­mântului vâlcean a ţinut să aducă mulţu­miri universităţii pentru găzduirea în luna iulie a sediului unde au avut loc con­sultaţiile gratuite pe care absolvenţii de liceu aflaţi în pregătirea pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului le-au primit.

Parlamentarii vâlceni prezenţi la eveniment au ţinut să îşi reafirme în discursurile susţinute sprijinul intens pentru dezvoltarea învăţământului din judeţul nostru dar şi încercarea de a elimina pe cât mai mult posibil diferenţele care se fac în mod nejustificat între universităţile de stat şi cele particulare.

Spre finalul festivităţilor de deschide­re, studenţii din primul an, ei fiind majoritari în aula arhiplină, au privit cum „cei mari” sunt premiaţi pentru rezultatele obţinute în ultimul an universitar. Festivitatea s-a încheiat prin tradiţionalul discurs ţinut de Iuliana Ciochină, decanul filialei din Râmnicu Vâlcea, cu nelipsitul „Declar deschis noul an universitar!”, iar apoi toţi cei prezenţi au ascultat, la fel ca şi la început, imnul universităţii.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: