Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 noiembrie 2018

Declaraţia 394 – documentar fiscal


Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal, că au obligaţia să completeze şi să depună la unităţile fiscale competente formularul 394 „Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

Declaraţia trebuie să cuprindă:

– toate livrările de bunuri, prestările de servicii realizate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal, pe teritoriul României, în semestrul I 2011, către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, taxabile cu cota de 24% sau 9%;

– achiziţiile de bunuri şi servicii realizate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal, pe teritoriul României, în semestrul I 2011 de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România taxabile cu cota de 24% sau 9%.

Important!

Formularul 394:

– se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri;

– trebuie să conţină toate facturile care au fost emise şi care au fost primite în semestrul I 2011;

– nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxarea inversă.

Termen de depunere

Declaraţia se depune la unitatea fiscală competentă, până la 25 iulie 2011, inclusiv, şi numai dacă în semestrul I 2011 au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

În cazul în care, după depunerea declaraţiei persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Completarea şi depunerea declaraţiei

Declaraţia 394 se depune în format electronic, pe suport electronic, însoţită de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii. În formatul hârtie se depune doar prima pagina a declaraţiei.

Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteurile ANAF, de la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă contribuabili, subcategoria Programe utile/Declaraţii fiscale, respectiv DGFP Vâlcea, de la adresa www.finantevalcea.ro, categoria Formulare fiscale, subcategoria Formulare fiscale ordonate după număr.

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei, se sancţionează conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, cu amendă de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice şi de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice.

*

Baza legală: Ordin preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 702/2007, privind declararea livrărilor şi a achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376/04.06.2007.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: