Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Deciziile de impunere anuale


finante_sediu_latDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii persoane fizice, care au depus formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, că a început emiterea şi transmiterea deciziilor de impunere anuală pentru veniturile realizate din România în anul 2010.

În urma depunerii formularelor 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” – în anul 2010 şi a prelucrării acestora, unităţile fiscale teritoriale în a căror rază teritorială au domiciliul contribuabilii persoane fizice, au emis şi vor transmite către contribuabili formularele 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a.

Formularele vor fi transmise prin poştă împreună cu confirmarea de primire fiecărui contribuabil.

Deciziile de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice cuprind diferenţe de impozit anual de regularizat „stabilite în plus”, „stabilite în minus” sau diferenţe de impozit pe zero.

Sumele stabilite în plus prin deciziile de impunere anuală se vor plăti de contribuabili în termen de cel mult 60 de zile de la confirmarea primirii, la unitatea fiscală teritorială de domiciliu.

Neplata la termenul precizat anterior a diferenţei de impozit, se sancţionează cu calcularea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru sumele neachitate, ­con­form prevederilor art. 120 şi 120 indice 1 din Ordo­nanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Deciziile de impunere anuală cu diferenţe de impozit anual pe zero, contribuabilii le vor primi fără a avea obligaţii de plată sau de încasat.

Sumele stabilite în minus prin deciziile de impunere anuală se vor restitui contribuabililor astfel:

– în cazul în care în evidenţa fiscală există debite neachitate, acestea se compensează iar diferenţele rămase se restituie;

– când sumele de restituit sunt mai mici 5 lei, se restituie contribuabililor la cerere, în caz contrar rămân în evidenţa fiscală pentru eventuale compensări viitoare.

Restituirea sumelor se face prin una din cele trei modalităţi, astfel: card bancar, conturi bancare sau direct la trezoreriile unităţilor fiscale de domiciliu în funcţie de opţiunea exercitată de contribuabili prin formularele 200.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: