Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

13 noiembrie 2018

De la 25 iulie a.c., Declaraţia 112 se va depune numai on-line!


Direcţia Generală a Finanţelor Pu­blice Vâlcea informează angaja­torii că, începând cu 25 iulie a.c., Declaraţia 112 privind plata contri­buţiilor sociale, a im­po­zitului pe venit şi evidenţa angaja­ţi­lor asigu­raţi se va depune numai on-line.

În acest context, în articolul de mai jos, reamintim etapele care trebuie parcurse pentru obţinerea şi înregis­trarea certificatului digital calificat pen­tru semnătura electronică.

Obţinerea certificatului digital calificat pentru semnătură electronică

Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică se obţine de la unul din cei trei furnizori de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind sem­nătura electro­nică. Lista acestor furnizori se gă­seşte pe website-ul Ministerului Co­municaţiilor şi Societăţii Infor­ma­ţio­nale, www.mcsi.ro, secţiunea Regis­trul furni­zorilor de servicii de cer­tificare, sau pe website-ul ANAF, sec­ţiunea Declaraţii elec­tronice, cate­go­ria Informaţii depu­ne­re declaraţii. În ordine alfabetică, aceştia sunt:

– SC CERT SIGN SRL – www.certsign.ro;

– SC DIGI SIGN SA – www.digisign.ro;

– SC TRANS SPEED SRL – www.transsped.ro.

Înregistrarea certificatului digital calificat

Pentru siguranţa transmiterii datelor, certificatul digital calificat trebuie să fie confirmat de firma care l-a eliberat. Pentru aceasta, se descarcă în calculatorul de pe care se vor transmite declaraţiile documen­tul de confirmare de pe website-ul Agenţiei Naţioanle de Administrare Fiscală (ANAF) www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contri­bua­bili, modulul Toate formularele cu ex­plicaţii, la adresa http://static.anaf.ro/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf.

Se completează documentul de confirmare şi se aplică semnătura digitală în căsuţa Semnătură utilizator.

Atenţie! Se completează doar în jumătatea de sus, nu se semnează şi în locul Autorităţii de Certificare.

La tastarea butonului Validate Signa­ture nu trebuie să apară erori. Se trimite acest fişier prin e-mail la firma care a eli­be­rat certificatul digital. Aceasta va verifica da­tele din documentul dvs. şi va aplica sem­nătura electronică în căsuţa Semnă­tu­ră autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail docu­men­tul confirmat. Documentul de confirmare se salvează pe discul calculatorului de pe care urmează să fie transmise declaraţiile.

Cu acest document de confirmare vă înregistraţi pe website-ul ANAF, astfel: intraţi pe portalul ANAF, meniul Depunere declaraţii, modulul Înregistrare certificate calificate. Selectaţi (cu butonul Browse) do­cu­mentul de confirmare, apoi îl trans­mi­teţi tastând butonul Transmite docu­mentul.

După parcurgerea acestor paşi, se introduc în câmpurile care se generează, datele solicitate:

– codul unic de identificare al contri­bua­bilului (adică operatorul economic pen­tru care veţi transmite declaraţiile fiscale);

– denumirea contribuabilului;

– adresa contribuabilului.

După completarea acestor date se tas­tează butonul Submit pentru transmitere. Pe ecran se va afişa, formularul 150 „Ce­rere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, completat cu datele pe care le-aţi introdus anterior. Pentru tipărirea acestui for­mular se apasă butonul Tipăreşte cererea.

Important! Dacă doriţi să depuneţi declaraţii fiscale pentru mai mulţi contri­bua­bili, apăsaţi pe „Continuă cu înregistrarea unui alt CUI” şi procedura se reia ca mai sus.

Documentaţia necesară pentru înregistrarea formularului 150 la unităţile fiscale

Pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line”, ulterior obţinerii formu­larului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, contribuabilii vor depune la orice unitate fiscală din subordinea ANAF:

– formularul 150 listat, semnat şi ştampilat de contribuabilul pentru care se depun declaraţiile fiscale;

– documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi copie;

– documentul în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);

– documentul de împuternicire, auten­tifi­cat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contri­bua­bil, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

După depunerea documentaţiei, contribuabilii vor primi o confirmare pe adresa de e-mail menţionată în formularul 150 pentru utilizarea serviciului Depunere declaraţii on-line. Apoi, se accesează website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii elec­tronice, categoria Descărcare declaraţii, parcurgând etapele prezentate în ghidul Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor on-line, publicat pe website-ul instituţiei.

Sancţiuni

Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a formularului 112 constituie con­tra­venţie şi se sancţionează potrivit pre­ve­derilor art. 219 din Codul de Procedură Fis­cală cu amendă, astfel:

– de la 500 la 1.000 lei pentru per­soa­nele fizice;

– de la 1.000 la 5.000 lei – pentru persoanele juridice.

Atenţie! Declaraţiile 112 vor fi primite la ghişeele administraţiile finanţelor publice în format hârtie însoţit de declaraţiile în format electronic pe suport CD numai până luni, 25 iulie 2011.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: