Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

20 noiembrie 2018

Cum arată strategia agricolă 2014-2016


Sistemele de irigații, creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene, îmbună­tățirile funciare și asigurarea securității alimentare. Acestea sunt câteva dintre direc­țiile pe care va merge Ministerul Agriculturii în perioada 2014 – 2016. De asemenea, în perioada următoare este stabilit ca un obiectiv important și o elaborare cât mai bună a noului Program Național de Dezvoltare Rurală. Toate acestea au fost cuprinse în obiectivele din strategia fiscal bugetară 2014-2016 elaborată de Guvernul României.

Recolta.eu anunţă că proiectele de investiţii ce urmează a fi derulate de MADR în perioada menționată urmăresc continuarea programelor de dezvoltare a sistemelor de irigaţii şi reabilitare a sistemului de îmbunătă­ţiri funciare, precum şi modernizarea şi extin­derea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.

“Irigaţiile reprezintă un factor principal în obţinerea de producţii ridicate şi relativ stabile de la an la an cu implicaţii favorabile în asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi creării de disponibilităţi la export de produse agricole. Având în vedere consumul mare de energie electrică folosită pentru pomparea apei de irigat s-a iniţiat elaborarea unui proiect care să prevadă soluţii de alimentare a sistemelor de irigaţii prin care să se diminueze consumurile mari de energie. Proiectul se desfăşoară pe trei direcţii: punerea în funcţiune a sistemelor de irigaţii cu alimentare gravitaţională existente (200 mii ha); găsirea de soluţii de alimentare gravita­ţională a sistemelor de irigaţii din suprafaţa viabilă economic de 1,5 milioane hectare; pro­iectarea de noi sisteme cu alimentare gravi­taţională folosind surse locale de apă”, se arată în strategie, fiscal bugetară a Guver­nului.

Prin programele derulate se are în ve­dere realizarea unor lucrări care să conducă la păstrarea fondului funciar cu folosinţe agricole, păstrarea echilibrului ecologic şi social al zonei de influenţă a acestor investiţii, precum şi: diminuarea factorilor de risc natu­rali în vederea creşterii capacităţii de produc­ţie a terenurilor agricole prin lucrări de îmbu­nătăţiri funciare, prin susţinerea financiară a unor cheltuieli pentru întreţinerea, repararea şi exploatarea de desecare-drenaj. Mai mult decât atât, se are în vedere și întreţinerea şi repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului precum şi repararea de diguri.

Potrivit datelor oficiale, obiectivul “Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor calamităţilor” are alocat o sumă de peste 100 de milioane de lei, în timp ce “Modernizarea laboratoare de reproducţie şi selecţie labora­toare de diagnostic fitosanitar inclusiv siste­mul naţional sol-teren în conformitate cu stan­dardele UE şi clădiri ale DADR şi unităţilor subordonate MADR” beneficiază de peste 57 milioane de lei. La toate acestea sunt prevă­zute să fie susținute și alte cheltuieli.

Conform aceluiaşi site, Guvernul României și-a mai propus pentru perioada 2014 – 2016 creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, dar și identificarea din fondurile structurale a unui program special pentru zona de irigaţii, care să refacă toată infrastructura care aparţine statului. Potrivit strategiei fiscal bugetare, autoritățile vor în următorii ani asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea pro­ducţiei agricole. Sectorul piscicol nu a fost dat uitării și este unul dintre obiectivele propuse. În acest sens, se vrea creşterea compe­titi­vităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa europeană şi globală în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: