Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Contracte de peste 5 miliarde de euro pentru creșterea productivității agricole și îmbunătățirea condițiilor de viață din mediul rural


DezvoltarePrin intermediul unui comunicat oficial de presă, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) informează că a încheiat, până în acest moment, contracte de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru 64.850 de investiții în mediul rural, pentru care beneficiarii primesc fonduri nerambursabile în valoare totală de 5,184 miliarde de euro.

„Investițiile, propuse pentru finanțare de către fermieri, investitori sau autorități locale, asigură creșterea sau îmbunătă­țirea producției agricole sau îmbunătă­țirea vieții în mediul rural prin dezvoltarea infrastructurii rurale.

Pentru „Renovarea și dezvoltarea satelor” prin Măsura 322 a PNDR au fost semnate contracte pentru finanțarea a 789 de proiecte de investiții în spațiul rural românesc. Prin aceste proiecte, autoritățile locale beneficiază de fonduri nerambursabile de 1,713 miliarde de euro pentru realizarea a 10.600 de kilo­metri de drumuri comunale, de conducte de alimentare cu apă și de conducte de canalizare.

De asemenea, prin submăsura d) a Măsurii 322 („Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010”), au fost refăcute 1.379 de poduri și podețe, precum și 679 de kilometri de drumuri, afectate de inundațiile anului 2010. Valoarea acestor lucrări este de 153,6 milioane de euro, fonduri acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) în urma contractării a 143 de proiecte.

Pentru „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” (Măsura 125) APDRP a încheiat 460 de contracte cu o valoare de 508 milioane de euro. Proiectele finanțate cu acești bani asigura irigarea unei suprafețe totale de 130.000 de hectare, în timp ce suprafața de teren protejată de inundații prin investiții ale Măsurii 125, este de 40.266 de hectare.

Totodată, prin Măsura 125 sunt finanțate proiecte de investiții pentru realizarea a 2.000 de kilometri drumurilor agricole în interiorul exploatațiilor agri­cole și a 1.623 de kilometri de drumuri fo­restiere”, se arată în comunicatul amintit.

Agenţia specifică şi că, până în acest moment, pentru „modernizarea exploata­ţiilor agricole” (Măsura 121) au fost apro­bate pentru finanțare cu fonduri euro­pene peste 200 de exploatații care pro­duc și utilizează energie regenerabilă și au fost sprijinite 145 de exploatații de semi-subzistență. Peste 1.700 de exploa­tații finanțate prin Măsura 121 aparțin fermierilor care fac parte dintr-o formă asociativă. În total, prin Măsura 121 sunt încheiate 2.083 de contracte pentru care au fost alocați 774 de mili­oane de euro, fonduri europene neram­bur­sabile.

Conform statisticii oficiale, investițiile finanțate pentru „creşterea valorii adău­gate a produselor agricole şi forestiere” (Măsura 123 împreună cu Schemele de Ajutor de Stat aferente) au creat, prin cele 1.026 de proiecte aflate în imple­men­tare, 9.838 de locuri noi de muncă. Investițiile eligibile care sunt sprijinite financiar prin Măsura 123 sunt centrele de sortare și ambalare ouă, depozitele frigorifice, abatoarele, halele de proce­sare a legumelor şi fructelor, secțiile de prelucrare a cărnii sau unitățile de pro­ducție a sucurilor naturale. Tot în cate­goria investițiilor care beneficiază de fonduri nerambursabile sunt centrele de vinificație, fabricile de ulei, de produse lactate sau de procesare a mierii. Prin implementarea acestor investiții, capaci­tatea unităților care procesează produse agricole crește la peste 11 milioane de tone în fiecare an.

Prin Măsura 312 a PNDR („Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”), au fost finanţate 2.225 de noi microîntreprinderi, cu alte cuvinte, noi agenţi economici care contribuie direct la dezvoltarea economiei locale. Investițiile în producerea de energie regenerabilă prin Măsura 312 sunt în număr de 499. Alte 42 de investiții se înscriu în domeniul dezvoltării activităților meșteșugărești și de artizanat. Valoarea totală a contrac­telor aferente acestei măsuri este de 336,4 milioane de euro.

Proiectele de investiţii în turismul rural (Măsura 313), în număr de 986 de proiecte, beneficiază de fonduri neram­bur­sabile de 162 de milioane de euro. Dintre acestea, prin 510 proiecte s-au soli­citat fonduri nerambursabile pentru cons­trucţia sau modernizarea de struc­turi turistice de cazare în spațiul rural.

Agroturismul este vizat de 142 de proiecte. Acestea presupun construcția sau modernizarea pensiunilor agroturis­tice în care se desfăşoară activități legată de agricultură, creşterea anima­lelor sau de cultivarea diferitelor tipuri de plante și livezi de pomi fructiferi. Inves­tiţiile în activităţi recreaţionale (ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, rafting etc.) sunt incluse în 38 de proiecte ale Măsurii 313. Alte proiecte finanțate prin această Mă­sură au propus înfiinţarea în zonele rurale a centrelor de informare turistică, prevă­zute cu toate echipamentele nece­sare, inclusiv cu personal de specialitate.

„Instalarea tinerilor fermieri” (Măsura 112) a prezentat un interes deosebit în rândul fermierilor sub 40 de ani. Astfel, în mediul rural au fost instalați 9.423 de tineri fermieri. Pentru sprijinirea acestora, au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 208 milioane de euro nerambursabili. Tinerii fermieri instalați la propria lor fermă sunt interesați, în mod deosebit creșterea animalelor și culturile vegetale, așadar de realizarea fermelor mixte. Dintre tinerii fermieri care au fost selectați pentru finanțare prin această măsură, peste 2.000 sunt femei.

În ceea ce privește contractele afe­rente Măsurii 141 („Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”) acestea au ajuns la numărul record de 47.008 cu o valoare nerambursabilă de 352,5 milioane de euro. Dintre acestea, 24.332 de contracte sunt atribuite către tineri sub 40 de ani.

„De la demararea PNDR în anul 2008, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a gestionat 139.879 de cereri de finanţare, în valoare de peste 17,659 miliarde de euro. Până la această dată, au fost selectate pentru a primi finanţare nerambursabilă 68.115 de proiecte în sumă de 5,7 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 77% a fondurilor disponibile prin PNDR. APDRP a plătit, până în prezent, beneficiarilor, aproximativ 4,737 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o absorbţie efectivă de peste 54% din sumele alocate de către Uniunea Europeană”, se încheie anunţul APDRP.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: