Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

21 ianuarie 2019

Concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de ȘEF SECȚIE gradul II


MUZEUL MEMORIAL  „NICOLAE BĂLCESCU”, Comuna Nicolae Bălcescu, sat Valea Bălcească, nr 12, județul Vâlcea  organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de  ȘEF SECȚIE  gradul II

Concursul se va organiza astfel:

 • în data de 27 octombrie 2017, ora 14.00-PROBA SCRISĂ;
 • în data de 02 noiembrie 2017, ora 1400– PROBA INTERVIU

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 19 octombrie ora 1600 şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 6 Anexa la  H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.      

               Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul – cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului  vacante de SEF SECȚIE gradul II:

 • a) studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specialitatea istorie;
 • b) vechime in muzeu de cel putin 10 ani;
 • c) atestat în muzeografie, specialitatea memorialistică;
 • d) cunoștințe de patrimoniu cultural mobil și imobil, patrimoniu cultural imaterial;

Activitatea științifică:

 • a) publicații de specialitate;
 • b) participări la sesiuni științifice naționale sau internaționale;
 • c) cunoştinţe de operare PC nivel mediu;
 • d) abilitaţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare cu publicul, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză;
 • e) cunoașterea unei limbi de circulație internațională, cel putin la nivel mediu, citit, scris, vorbit;
 • f) cunoașterea legislației și a reglementărilor în vigoare din domeniul muzeal și cercetării în domeniu;

Bibliografia stabilită se afişează la sediul MUZEUL MEMORIAL  „NICOLAE BĂLCESCU”comuna Nicolae Bălcescu  SAT VALEA BĂLCEASCĂ NR 12, judeţul Vâlcea. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0250/761249.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Publicitate

%d blogeri au apreciat: