Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 ianuarie 2019

Centrele de asistență medico-socială din orașele cu peste 5.000 de locuitori, preluate de consiliile județene?


• întrebarea este: vor avea CJ-urile bani pentru aceste centre?

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Guvernului au anunțat că unitățile de asistență medico-socială înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din orașe care au mai mult de 5.000 de locuitori vor putea trece în responsabilitatea administrativă și financiară a consiliilor județene, în condițiile în care consiliile locale și consiliile județene hotărăsc de comun acord acest lucru. Guvernul a adoptat, în acest sens, o ordonanță de urgență de modificare a OUG nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local.

Ce se aude dinspre Guvern?

„Până în prezent, prevederea se aplica unităților de asistență medico-socială din orașele cu mai puțin de 5.000 de locuitori. Măsura propusă are în vedere asigurarea finanțării necesare funcționării unităților de asistență medico-socială de către consiliile județene. Beneficiarii serviciilor acordate în unitățile de asistență medico-socială sunt persoane cu afecțiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, cu o situație socială precară, aflate în imposibilitatea de a-și dezvolta propriile capacități și competențe pentru integrare socială”, susțin reprezentanții Guvernului.
„Consiliile județene vor aproba, prin hotărâri, regulamentul de organizare și funcționare, structura organi­zatorică, precum și numărul de personal ale unităților preluate. Totodată, consiliul județean va asigura cheltuielile de personal, cu excepția cheltuieilor de personal aferente medicilor, precum și cheltuielile pentru hrană, bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării unităților preluate, reparații, consolidări, dotări. Consiliile județene care vor prelua unități de asistență medico-socială de la consiliile orășenești vor avea și competența de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli al respectivelor unități, în condițiile legii”, se mai arată în același comunicat de presă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Politică și Administrație

%d blogeri au apreciat: