Du-te la...

Intonarea Imnului Național de Ziua Râmnicului

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

25 mai 2019

Ce investiții pot face autoritățile publice, cu bani europeni, prin Regio 2014-2020?


Chiar înainte de vizita vice-premierului Paul Stănescu în județul Vâlcea, programată pentru mâine. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat lista oficială a investițiilor prin Regio 2017-2020: creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din orașele din zona Dunării – prin Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“, Prioritatea 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor“, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale – Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD); modernizarea sistemelor de iluminat public – prin Axa 3, Prioritatea 3.1, Operațiunea C „Iluminat public“ – sprijină realizarea de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public; creșterea mobilității urbane – prin Axa 3, Prioritatea 3.2 – „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană; reducerea poluării aerului din zonele urbane și decontaminarea zonelor industriale – prin Axa 4, Prioritatea 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului“, cu termen de depunere 31 decembrie 2018; regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale – prin Prioritatea de Investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale“; dezvoltarea infrastructurii de educație și formare – prin Prioritatea de Investiții 4.4 – „Investiții în educație, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare“; conservarea și promovarea patrimoniului natural şi cultural – prin Axa 5, Prioritatea 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“; dezvoltarea infrastructurii de turism – prin Axa 7, Prioritatea 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice“ – finanțează amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţii de marketing şi promovare turistică; infrastructura de sănătate și de învățământ – prin Axa 8, Prioritatea 8.1, și Axa 10, Prioritatea 10.1; cadastrul gratuit în zonele rurale – prin Programul Național de Cadastru, finanțat din Axa 11, Prioritatea de Investiții 11.1 – capitol la care este inclusă și Primăria Râmnicu Vâlcea.

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate