Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Ce „bube” vânează echipele APIA în judeţ?


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în această perioadă, se desfăşoară con­trolul la faţa locului în vederea verificării suprafețelor agricole declarate de fer­mieri în cererile unice de plată pentru anul 2013. Aşa după cum v-anunţam şi-n ediţia precedentă, subordonaţii lui Adrian Pintea controlează Vâlcea cu nu mai puţin de şase echipe.

Potrivit conducerii, condiţiile şi moda­lităţile de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor europene şi naţionale pe care trebuie să le respecte fermierii, sunt: exploatarea unui teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, cu suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, cul­turilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este de cel puţin 0,1 ha (conform art.7 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare); în cazul livezilor tradiţionale, suprafaţa minimă eligibilă a parcelelor pentru Pachetele 1 şi 2 ale Măsurii 214 este de 0,3 ha (conf. PNDR 2007-2013, versiunea consolidată); res­pec­tarea cerinţelor de eco-condiţio­na­litate reglementate prin legislaţia naţio­na­lă, pe toată suprafaţa agricolă a exploa­ta­ţiei, respectiv: Bunele condiții agricole şi de mediu (GAEC), Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), Cerinţele minime (relevante pentru măsura de agro-mediu); respectarea cerinţelor spe­ci­fice pachetelor de agro-mediu solici­ta­te; pentru măsura 214 – plăţi de agro-me­diu este obligatorie ţinerea evidenţei agricole (caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşu­rare a angajamentului conform le­gislaţiei în vigoare), fiind condiţie de eligibilitate.

În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploata­ţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafaţă devine neeligibilă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: