Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 ianuarie 2019

Carte-omagiu în memoria mitropolitului Nestor Vornicescu, la 90 de ani de la naştere


Volumul acesta, intitulat «In memoriam Nestor Vornicescu – Mitropolitul Olteniei», publicat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Dr. Irineu al Olteniei, sub egida Mitropoliei Olteniei și a Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Filialei Județene „Matei Basarab” Vâlcea, a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, la Editura Mitropolia Olteniei și Editura Universitaria din Craiova în 2017, la 90 de ani de la nașterea Înaltului ierarh Nestor Vornicescu – cel de-al patrulea mitropolit al acestei istorice provincii românești, între 1978-2000, se adaugă altor volume cu caracter omagial, publicate sub semnătura lui Eugen Petrescu, dedicate unor personalități de seamă, bisericești și laice, precum Înalții ierarhi Bartolomeu Anania (1921-2011) și Gherasim Cristea (1914-2014), poetul martir Vasile Militaru (1886-1959), preotul cărturar Dumitru Bălașa (1911-2002), arhivistul Corneliu Tamaș (1933-2008), generalul Nicolae Mazilu (1927-2012), publicistul Costea Marinoiu (1937-2011) etc., plecați dintre noi, arhimandritul Veniamin Micle, istoricul Dinică Ciobotea, eseistul Mihai Sporiș, preotul cărturar Constantin Mănescu-Hurezi etc., contem­poranii noștri, vrednici slujitori pe altarul culturii și istoriei; tot aici putem include cele trei volume alcătuite și îngrijite de Eugen Petrescu, din ciclul „Oameni ai Vâlcii la ceas aniversar. Schițe de portret”, publicate în perioada 2013-2016 la Editura Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea, în care sunt omagiate nume valoroase de vâlceni precum: scriitorii Ioan Barbu, Constantin Mateescu, Nicolae Radu, George Anca, Felix Sima, Doru Moțoc, Viorel Dianu, Nicolae Manolescu, Florentin Smarandache, George Achim, Ilie Gorjan, Ștefan Dumitrescu, Petru Pistol și Ilorian Păunoiu, actorul Florin Zamfirescu, criticul de teatru Ion Parhon, filologii Gheorghe Deaconu și Ioan St. Lazăr, arhimandritul Chesarie Gheorghescu, preoții Nicolae Moga și Nicolae State-Burluși, guvernatorul Băncii Naționale a României Mugur Constantin Isărescu, diplomatul Lazăr Comănescu, muzicianul Constantin Ceaușu, interpretele de muzică populară Maria Dragomiroiu și Nineta Popa, handbalista de performanță Ildiko Kerekes-Barbu, jurnalistul Sorin Alexandru Barbu etc.
Cartea adună în cu­prin­sul său mai multe note biografice, amintiri și evocări despre viața, activitatea și opera mitropolitului Nestor Vornicescu și o serie de studii de istorie, artă religioasă, teologie și filosofie dedicate acestui Înalt ierarh, grupate în trei părți. Astfel, după predoslovia Înaltpreasfințitului Irineu, cuvântul primarului de Lozova – Lilian Botnaru – și această notă cu privire la structura volumului, un număr de 28 oameni de știință și cultură – profesori și conferențiari universitari, doctori și doctoranzi în istorie și filologie, istorici, teologi, scriitori, publiciști etc. – pun în valoare, prin cuvântul scris, personalitatea celui ce a păstorit peste vatra oltenilor – cuprinsă între Olt, Dunăre și Carpații Meridionali – vreme de 30 de ani, 8 ani ca episcop-vicar și 22 de ani ca arhiepiscop și mitropolit. Sunt oameni de toate vârstele – cel mai tânăr are 28 de ani (doctorandul în filologie Mihail Rogojinaru din Râmnicu-Vâlcea), iar cel mai vârstnic are 87 de ani (diplomatul și scriitorul Petre Gigea-Gorun din Craiova) – unii dintre aceștia foarte cunoscuți și apreciați, alții, tineri, la început de drum, dar înzestrați genetic și educați în familie și în școală să lupte pentru adevărul istoric, pentru promovarea valorilor neamului ca pe adevărate simboluri identitare, precum: Ioniță Apostolache, Cezar Avram, Marian Barbu, Jean Băileșteanu, Nicolae State-Burluși, Dumitru Cauc, Petre Cichirdan, Dinică Ciobotea, Ion Coconețu, Viorel Diaconu, Constanțiu Dinulescu, Stelian Titus Gomboș, Petre Gigea-Gorun, Constantin Mănescu-Hurezi, Ana-Maria Iancu, Mite Măneanu, Nicolae Moga, Octavian Moșin, Tudor Nedelcea, Andrei Popete-Pătrașcu, Eugen Petrescu, Toma Rădulescu, Tudor Rățoi, Mihail Rogojinaru, Ștefan Stăiculescu, Liviu Turaiche, Marius Turaiche și Radu Ștefan Vergatti. Toți aceștia sunt prezentați în Tabla auctorială, de dinaintea cuprinsului, cu câteva date personale.
Structura volumului se prezintă astfel:
• Partea I: Note, eseuri biografice și evocări despre viața, activitatea și opera mitropolitului Nestor Vornicescu;
• Partea a II-a: Amintiri cu și despre mitropolitul Nestor Vornicescu. Primele două părți sunt destinate celor ce l-au cunoscut pe Înaltul ierarh pe linie științifică, prin opera sa de o valoare excepțională, dar și prin activitatea administrativ-bisericească peste cele cinci județe ale Olteniei (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea) – oameni cu care se sfătuia și pe care îi considera buni prieteni, aceștia fiindu-i aproape ani la rând;
• Partea a III-a: Studii de istorie, teologie, filosofie, arhitectură și artă sacră, dedicate mitropolitului Nestor Vornicescu.
De precizat faptul că, pe lângă ilustrarea personalității mitropolitului Nestor Vornicescu, temetica volumului are în vedere și alte aspecte precum: trecere în revistă a istoriei statului românesc al Basarabilor, al cetății Severinului și a primei admi­nis­trații bisericești în Oltenia, înce­pând cu 1370, anul înființării Mitropoliei Severinului; prezen­tarea unor vâlceni care au apărat Ortodoxia cu mari sacrificii, riscuri și suferințe – anul 2017 fiind în Patriarhia Română „Anul apără­to­rilor Ortodoxiei în timpul comunismului”; prezentarea unor membri al clerului ortodox-românesc din Basarabia, Bucovina de Nord, Ținutul Herța și Ardealul de Nord, pătimitori în timpul ocupației sovietice și maghiare etc.
Totodată, trebuie precizat că predoslovia, cuvântul primarului de Lozova (Basarabia) și nota asupra volumului sunt traduse în limba engleză de către Mihail Rogojinaru. De asemenea, se cuvine făcută o precizare cu privire la sursa textului de pe coperta IV a cărții, acolo fiind menționat doar autorul. Așadar, mențiunea completă este: †Dr. Nestor Vornicescu Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, Biruit-au gândul. Studii de teologie istorică românească, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 1990, p. 9-10.
Nădăjduind că efortul nostru aduce un strop de bucurie în inimile celor ce l-au cunoscut și prețuit pe mitropolitul cărturar Nestor Vornicescu și că va fi de folos – prin acele lucruri inedite publicate în paginile sale – celor ce se vor ocupa pe viitor de aprofundarea cercetărilor legate de viața acestui distins ierarh, mulțumim Înaltpreasințitului Părinte Mitropolit Dr. Irineu al Olteniei – pentru binecuvântare și pentru frumoasa predoslovie ce deschide volumul – autorilor, colaboratorilor și celorlalți binefăcători, pentru modul în care s-au dăruit acestui proiect editorial.
Eugen PETRESCU

 

Mitropolitul Nestor Vornicescu – un simbol al Lozovei și al Bisericii Ortodoxe Române
Așa înălțimi, puțini din muritori le pot atinge. Este un dar de la Dumnezeu să fii om bun, cu inimă mare, cu sufletul deschis, iubitor de oameni și de istorie, de obiceiuri și tradiții, îndrăgostit de pace și credință precum a fost Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nestor Vornicescu – român basarabean, născut la Lozova-Vorniceni, la 1 octombrie 1927 și trecut la cele veșnice la 17 mai 2000 la Craiova. Sunt calitățile prin care novicele Nicolae Vornicescu de la Schitul Nechit, apoi monahul Nestor Vornicescu de la Neamț, a atins culmile ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române, devenind mitropolit, și ale lumii științifice românești, devenind academician.
În semn de prețuire față de această personalitate a neamului, liceul din localitatea de baștină – Lozova – îi poartă cu drag numele – Liceul „Mitropolit Nestor Vornicescu” –, iar în incinta bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Lozova se află la loc de cinste Monumentul Înaltpreasfințitului Nestor Vornicescu – Mitropolitul Olteniei (1978-2000), operă de artă ridicată la inițiativa și cu ajutorul enoriașilor ce trăiesc în respect față de Biserică și de slujitorii ei, inaugurată și sfințită la 17 mai 2014.
Este o onoare pentru mine să fiu primarul unei localități istorice care, pe lângă Înaltul ierarh Nestor Vornicescu, a dat neamului românesc mai mulți oameni de seamă cu care noi, lozovenii, ne mândrim: Alexandru Baltaga (1861-1941) – preot și om politic, victimă a regimului stalinist; Victor Spinei (n. 1943) – istoric, arheolog, profesor la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, director al Institutului de Arheologie din Iași al Academiei Române (2003-2011), membru al Academiei Române (2001-2015); Olga Ciolacu (n. 1949) – regizor, interpretă de muzică populară și ușoară, laureată a Festivalului „Crizantema de aur” de la Târgoviște (1993-1995), fondatoare a Teatrului de Varietăți „Olga Ciolacu” (1994).
De asemenea, mă onorează faptul că aceste rânduri vor fi publicate în volumul omagial dedicat mitropolitului cărturar Nestor Vornicescu – simbol al Lozovei și al Bisericii Ortodoxe Române – la 90 de ani de la naștere, prefațat de un alt mare cărturar român, Înaltpresfințitul Irineu – Mitropolitul Olteniei, în care mai mulți oameni de cultură și de știință din Oltenia, Muntenia și Basarabia definesc în termeni elogioși personalitatea acestuia. De aceea, în calitatea pe care o am, de primar al comunei Lozova, dar și de fiu al acestei localități, mulțumesc istoricului și prietenului Eugen Petrescu din Râmnicu-Vâlcea pentru inițiativă și tuturor colaboratorilor săi implicați în realizarea acestui volum ce va fi lansat într-un cadru festiv, pentru respectul dovedit față de înaltul ierarh și cărturar, pentru respectul dovedit față de noi, românii basarabeni.
Lilian BOTNARU, primarul comunei Lozova, Basarabia, 1 septembrie 2017

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Eveniment

%d blogeri au apreciat: