Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

Care sunt măsurile compensatorii pentru climă și mediu?


Plățile compensatorii se acordă în cadrul acestor măsuri, în urma încheierii unor angajamente voluntare anuale/multianuale, utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele definite ca eligibile pentru pachetele de agro-mediu și climă, agricultură ecologică și în zonele cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, stabilite în PNDR la nivel de UAT LAU2 (comune, orașe sau municipii) și vizează compensarea anumitor costuri.
În 2017, au fost majorate plățile compensatorii acordate în cadrul pachetelor aplicabile pajiștilor permanente ale M10 (P1, P3 sub-pachetul 3.1 și P6), precum și în cadrul celor trei sub-masuri ale M13.

Lipsa mecanizării cu utilaje grele, promovată prin măsurile de mediu

Noile cuantumuri pentru pachetele din M10 se aplică atât angajamentelor în desfășurare, cât și angajamentelor semnate în 2017. Valorile actualizate sunt prezentate în tabelele cu valorile plăților compensatorii (foto).
Măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014-2020, atât în cazul pajiștilor permanente naturale și semi-naturale, cât și în cazul livezilor tradiționale utilizate extensiv sau al terenurilor arabile, promovează practicarea unei agriculturi care presupune lipsa mecanizării cu utilaje grele și evitarea chimizării alături de aplicarea tehnicilor agricole tradiționale folosite (ce se reduc în fond la un pășunat non-intensiv și la stabilirea unor date și metode de aplicare a cositului) vor favoriza menținerea habitatelor prioritare și a speciilor importante, a fondului cultural tradițional, precum și o utilizare rațională a resurselor naturale.
Eforturile întreprinse până în prezent pentru atingerea unor obiective ambițioase de protecție a mediului sunt susținute în continuare prin PNDR 2014-2020, alocarea masurilor de mediu și climă în actuala perioadă de programare depășind 30% din alocările totale FEADR.
Plata compensatorie este decontată anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha) sau pe UVM (pentru pachetul 8 din măsura de agro-mediu și climă, calculat pentru femelele adulte de reproducție de rasă pură), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare: pe o perioadă de cinci ani pentru pachetele măsurii de agro-mediu și climă (M10) și cele care vizează menținerea agriculturii ecologice (sM11.2), precum și pentru pachetele M214, pe o perioadă de maximum doi ani (pentru culturi anuale) și maximum trei ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează conversia la agricultura ecologică (sM11.1), cu menținerea certificării suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la semnarea angajamentului, anuale pentru continuarea activităților agricole în zonele desemnate cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M13).

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Mai multe articole de la Agricultura

%d blogeri au apreciat: