Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

Canicula obligă fermierii la măsuri de protejare a animalelor


BADELE_FLORELDirecţia Agricolă atrage atenţia că temperaturile ridicate specifice acestei perioade aduc şi obligaţii majore pentru proprietarii şi deţinătorii de animale cărora legea le atribuie sarcina de a respecta măsurile pentru a asigura protecţia şi bunăstarea animalelor şi de a evita apariţia stresului termic asociat perioadei de vară.

„Între prevederile aplicabile fermierilor amintim: fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:  asigurarea unui adă­post corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive; asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ (în funcţie de specie, talie şi stare fiziologică) şi calitativ (prospeţime, raport energetic etc.); existenţa stocurilor de apă şi furaje;  veri­ficarea bunei funcţionări a echipamentelor de adă­pare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;  verifica­rea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în princi­pal a sistemelor de ventilaţie şi generatoarelor de ener­gie electrică; în caz de caniculă, animalele folosite pen­tru tracţiune sau alte activităţi de povară nu vor fi exploa­tate în intervalul de timp 12.00 – 18.00, dacă tem­pe­ratura exterioară, la umbră, depăşeşte 25ºC; la orice modificare suspectă a stării de sănătate a anima­lelor precum şi la apariţia unor modificări compor­ta­men­tale, deţinătorul are obligaţia ca pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă.

În perioadele caniculare, fermierii se vor asigura că efectivele de animale sunt protejate împotriva razelor ultraviolete severe şi că hrana şi apa sunt disponibile. Este important să se asigure, în cazul în care animalele sunt ţinute în afară, că există umbrare, precum şi jghea­buri de apă potabilă, iar dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, trebuie administrată apa ma­nual în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshi­dra­tare”, explică Florel Bădele.

Primăriile, obligate de lege să vegheze

Tot pe acest palier, există şi un pachet legislativ clar dedicat administraţiilor locale. Astfel, printre prevederile aplicabile administraţiilor locale intră: administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate; consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere; asigurarea unor locuri prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepţionale.

În plus, prevederi aplicabile deţinătorilor de ani­male de companie stipulează: în cazul în care ani­malele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii, etc.) sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost cores­pun­zător împotriva razelor solare. Atenţie deosebită trebuie acordată transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ţinute excesiv în vehicul expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţiile ultraviolete şi la temperaturi ridicate.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de cai: ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii, ţinuţi afară în timpul zilei trebuie să aibă: acces la adăpost umbrit,  acces nelimitat la sursele de apă şi hrană. Aprovizionarea cu apă pentru toţi caii şi poneii trebuie verificată în mod regulat şi trebuie să existe şi surse alternative de alimentare cu apă.

Prevederi aplicabile transportatorilor de animale vii:  transportatorii sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;  înainte de a pleca la drum se veri­fică dacă condiţiile de microclimat oferite de mijlocul de transport sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului; transportatorii trebuie să verifice traseul şi alte aspecte legate de călătorie înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă cât mai repede, pentru a micşora durata călătoriei; la tempe­raturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puţin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică;  în cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi; pen­tru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină tem­peratura de confort termic în compartimentul animalelor; pentru limitarea stresului prin încălzire, şoferii mijloacelor de transport destinate transportului de animale vii trebuie să: optimizeze ventilaţia, să menţină vehiculul în mişcare, iar în cazul în care staţionează, vehiculul trebuie să fie poziţionat astfel încât curenţii de aer să vină transversal pe vehicul pentru a asigura ventilaţia animalelor, circule în perioada mai răcoroasă din zi, reducă densitatea animalelor transportate.

Prevederi aplicabile târgurilor în care se comercializează animale vii: în cazul comercializării animalelor în târguri, acestea trebuie să asigure următoarele: padocurile unde sunt ţinute animalele în vederea comercializării trebuie să fie suficient de spaţioase pentru a asigura libertatea de mişcare minimă necesară animalelor cazate şi trebuie să fie prevăzute cu zone de adăpostire umbrite.

Cel mai mare risc pentru animale pe timp de caniculă este lipsa apei, care duce la deshidratarea animalului şi poate provoca suferinţă şi chiar moarte. Pentru a reduce acest risc trebuie să se acorde prioritate animalelor care nu au acces la sursele de apă de orice fel. Animalele tinere, animalele hrănite preponderent cu furaje uscate şi animalele care alăptează prezintă risc deosebit de deshidratare.

Sursa de apă potabilă

Bădele adaugă că, dacă doar o sursă limitată de apă potabilă este disponibilă, trebuie avute în vedere nevoile zilnice ale unui animal, în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică: vaci-lapte / 38-52 litri; bovine / 38 litri; cai / 20-45 litri; porci / 4-11.5 litri; ovine / 6 litri; păsări-curte(intensiv) / 0,5litri.

Aceste cifre variază în funcţie de vârsta animalului, stare fiziologică, temperatura mediului ambiant şi umiditate. Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare astfel încât să asigure cel puţin standarde minime privitoare la bunăstarea animalelor deţinute.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: